Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

PRZEDSZKOLE PATRIOTÓW

 

 

Nasze Przedszkole włączyło się do projektu edukacyjnego Przedszkole Patriotów organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. To patriotyczne przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu.