Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

ODDZ. IV MISIE

 

ODDZIAŁ IV

MISIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

MAJ

WarAn-art MAJOWE BZY obraz 40 x 50 bukiet kwiaty - 6175060989 - oficjalne archiwum Allegro

 

Tematyka tygodniowa:

1.Czyim domem jest łąka?

2. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

3. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

4. Jak żyrafa myje szyję?

5. Na co czeka Pani Lato?

 Wydarzenia zaplanowane na miesiąc maj:

08 maj - Czytanie przez pracownika Biblioteki

09 maj - Wycieczka na Ogródki działkowe 

12 maj - Zajęcia w Muzeum Górnośląskim 

15 maj - Wycieczka do Planetarium

19 maj - Dzień dobrych uczynków- wykonanie upominków dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Bytomiu

23 maj - Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

24 maj -  Uroczystość z okazji Święta Rodziny

31 maj - Wycieczka na Księżą Górę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • zdobywanie wiedzy o motylach,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej,
 • poszerzanie wiedzy o pszczołach,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące,
 • tworzenie karty zielnika,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • prezentowanie wiedzy osobistej o mamie,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności ruchowej,
 • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny,
 • budzenie szacunku do rodziców,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźni,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów,
 • tworzenie prostych zabawek,
 • integrowanie się dzieci,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie,
 • porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin egzotycznych,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w zoo, zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, które można zobaczyć w zoo,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem,
 • badanie stałości ilości płynów,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • poznawanie cech krajobrazu górskiego,
 • poszerzanie wiedzy o jeziorach, uczestniczenie w eksperymentach,
 • poznawanie miejsc, w których można się zatrzymać w czasie wakacyjnego pobytu.

 

 

Uczymy się piosenki:

KOCHAM MAMĘ I TATĘ NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

 

Ja kocham za to, że o mnie pamięta

a przed wszystkim, że mnie urodziła

gdy byłam głodna , to  zawsze karmiła

 

mama mnie wspiera miłością matczyną

gdy szukam wsparcia w pobliżu jest ona

Pomaga wtedy,   gdy coś   nie wychodzi

i zawsze czuję się dopieszczona

 

Ma ma ma ma ma ma mama mama

Ma ma ma ma ma ma mama mama

 

Ja kocham tatę nie tylko od  święta

a także za to, żę o mnie pamięta

Potrafi zawsze  do łez  mnie rozśmieszyć

a także w moim nieszczęściu pocieszyć

 

 z tatą idziemy  często do kina

 albo na mecze  albo na spacer

on mnie wychował i dzięki niemu

w razie kłopotów dam sobie radę

tata tata tata tata ta

 

KWIECIEŃ

 

OGŁOSZENIE

Dnia 20 kwietnia 2023r. ( tj. czwartek ) zapraszamy

po odbiór informacji o gotowości szkolnej dziecka

w godzinach od 15.00 do 16.00

                                                                                                                                                                                        Wychowawcy oddziału 

 

 

Zajęcia w Muzeum Górnośląskim z dnia 18.04.2023r.  zostały przełożone na dzień 12.05.2023r.

 

 

Tematyka tygodniowa:

1. Kto obroni słonia?

2. Jak być eko?

3. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

4. Kto wymyślił naszą flagę?

 

 Wydarzenia zaplanowane na miesiąc kwiecień:

18 kwietnia - Zajęcia w Muzeum Górnośląskim

22 kwietnia – Dzień Ziemi

25 kwietnia - Zorganizowanie Mini Playback Show

26 kwietnia - Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,
 • zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • utrwalenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki,
 • odkrywanie różnorodności umaszczenia zwierząt, poznanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt,
 • zapoznanie z wybranym gatunkiem będącym pod ochroną,
 • uświadomienie problemu wymierania kolejnych gatunków zwierząt,
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia długości, ćwiczenie umiejętności porównywania długości,
 • przełamywanie bariery nieśmiałości, rozwijanie myślenia kreatywnego,
 • rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę,
 • poznanie praktyk ekologicznych,
 • wykonanie upcyklingowych prac plastycznych
 • poszukiwanie sposobów na popularyzowanie wiedzy ekologicznej,
 • zapoznanie z rodzinną miejscowością,
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wybranych zabytków w Europie,
 • zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie,
 • zaprojektowanie i wykonanie makiety miasta,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi,
 • opanowanie tekstu piosenki,
 • utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych,
 • zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską,
 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej o tematyce patriotycznej,
 • rozwijanie postawy patriotycznej.

Uczymy się piosenki:

„Moja Polsko”

1. Mieszkam w Polsce, której flaga jest biało-czerwona.

 Piękna, kiedy tak powiewa na Polaków domach.

 Godło ma te same barwy: białe i czerwone.

 A na godle ptak wspaniały – orzeł w złotej koronie.

 

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona,

flagę i godło masz w tych samych kolorach.

A mój hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na baczność stoję, gdy słucham hymnu tego.

Moja Polsko, kraju rodzinny,

 nie zamienię ciebie na żaden inny.

 Jestem dzieckiem pięknej Polski –

 kraju najpiękniejszych dla mnie barw.

 

2. To symbole narodowe: godło, hymn i flaga.

 Biją od nich blask wolności, duma i powaga.

 Który z nich jest najważniejszy? Trudno zdecydować.

 Wszystkie trzy są bardzo ważne, wszystkie chcą nam królować.

 

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona,

flagę i godło masz w tych samych kolorach.

A mój hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na baczność stoję, gdy słucham hymnu tego.

Moja Polsko, kraju rodzinny,

 nie zamienię ciebie na żaden inny.

 Jestem dzieckiem pięknej Polski – 

kraju najpiękniejszych dla mnie barw.

MARZEC

Tematyka tygodniowa:

1. Gdzie się ubiera Pani Wiosna? 

2. Z czego to jest zrobione? 

3. O czym marzą zwierzeta? 

4. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

 

Wydarzenia zaplanowane na miesiąc marzec:

8 marca - Dzień Kobiet 

10 marca - Wyjście na koncert do Szkoły Muzycznej

15 marca - Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu na Dni Otwarte Szkoły

21 marca - Parada wiosenna pod hasłem: "Kororowo witamy wiosnę" 

21 marca - Zwiedzanie wystawy w Muzeum Górnośląskim pod hasłem "Zwyczaje wiosenne na Górnym Śląsku"

22 marca - Obchody Dnia Wody pod hasłem: "Woda! Z nią to wielka jest przygoda" 

28 marca -  Wyjście do Muzeum Górnośląskiego na zajęcia pt. "Prababcia modna"

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  rozpoznawanie liter pisanych
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro...
 • poznanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

UCZYMY SIĘ PIOSENKI

 

 • Tam daleko gdzie wysoka sosna
  Maszeruje drogą mała wiosna
  Ma spódniczkę mini sznurowane butki
  I jeden warkoczyk krótki
 • Maszeruje wiosna
  A ptaki wokoło
  Lecą i świergocą
  Głośno i wesoło
  Maszeruje wiosna w ręku
  Trzyma kwiat gdy go
  W górę wznosi
  Zielenieje świa

  Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
  Na ramieniu małą torebeczkę
  Chętnie żuje gume i robi baloony
 • A z nich każdy jest zielony
 • Maszeruje wiosna
  A ptaki wokoło
  Lecą i świergocą
  Głośno i wesoło
  Maszeruje wiosna w ręku
  Trzyma kwiat gdy go
  W górę wznosi
  Zielenieje świat
 • Wiosno wiosno
  Nie zapomnij o nas
  Każda trawka chce
  Być już zielona
  Gdybyś zapomniała inną
  Drogą poszła
  Zima by została mroźna

  Maszeruje wiosna
  A ptaki wokoło
 • Lecą i świergocą
  Głośno i wesoło
  Maszeruje wiosna w ręku
  Trzyma kwiat gdy go
  W górę wznosi
  Zielenieje świat

 

 

 

 

 

LUTY

Serduszka Zdjęcia - darmowe pobieranie na Freepik

Tematyka tygodniowa:

1. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

2. Gdzie puka sztuka?

3. Co łączy kurę i dinozaura?

4. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

Wydarzenia w Lutym:

 03.02.2023r. - Bal Karnawałowy

17.02.2023r. - Światowy Dzień Kota

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki,
 • zapoznanie z wybraną akcją społeczną, popularyzowanie czytelnictwa,
 • układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki,
 • zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa,
 • wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem „–„, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,
 • rozwijanie ekspresji artystycznej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami,
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,
 • zapoznanie z pracą paleontologa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm,
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku,
 • zapoznanie z pojęciami związanymi z pogodą, zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru.

 

Uczymy się piosenki:

„Bajkowe marzenia”

 

1. Są bajki i baśnie, cudowny świat,

 gdzie żyją krasnale i wróżki.

 I czy masz pięć latek, czy dużo lat,

 to lubisz tak śnić do poduszki.

 

Ref.: Tam możesz być, kim tylko chcesz,

 i spełnić swoje marzenia.

 Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

 powiedzmy swoje życzenia. 2x

 

2. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,

 to w bajkach jest zawsze pogoda.

 I nawet gdy złego coś dzieje się,

 to zaraz ktoś uśmiech znów doda!

 

Ref.: Bajkowy świat, inny niż nasz,

 wszystko na dobre wciąż zmienia.

 Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

 powiedzmy swoje życzenia. 2x

 


STYCZEŃ

 

 

STYCZEŃ