Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

ODDZIAŁ V- SÓWKI

 

Witamy!

 

ODDZIAŁ V SÓWKI

Rok szkolny 2022/2023

 

Zestaw naklejek z sowami - Sówki na gałęzi 312 :: Naklejkolandia


 

MAJ

 

Tematyka tygodniowa:

1. Czyim domem jest łąka?

2. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

3. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

4. Jak żyrafa myje szyję?

5. Na co czeka Pani Lato?

 

Wydarzenia zaplanowane na miesiąc maj:

11.05 - Czytanie przez pracownika Biblioteki

15.05 - Wycieczka do Planetarium

16.05 - Spotkanie z seniorami Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Bytomiu

17.05 - Przegląd recytatorski pt. "Wiosna w poezji"

23.05 - Warsztaty w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

26.05 - Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

31.05 - Wycieczka na Księżą Górę

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • zdobywanie wiedzy o motylach,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej,
 • poszerzanie wiedzy o pszczołach,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące,
 • tworzenie karty zielnika,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • prezentowanie wiedzy osobistej o mamie,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności ruchowej,
 • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny,
 • budzenie szacunku do rodziców,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźni,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów,
 • tworzenie prostych zabawek,
 • integrowanie się dzieci,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie,
 • porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin egzotycznych,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w zoo, zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, które można zobaczyć w zoo,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem,
 • badanie stałości ilości płynów,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • poznawanie cech krajobrazu górskiego,
 • poszerzanie wiedzy o jeziorach, uczestniczenie w eksperymentach,
 • poznawanie miejsc, w których można się zatrzymać w czasie wakacyjnego pobytu.

 

 

Uczymy się piosenki:

„Mamo – Kocham Cię!”

 

1. Twoja ciepła dłoń - jak podusia

Co dzień tuli mnie kiedy jest mi źle

Mówisz mi, że chcesz dać mi skrawek nieba

Ale mi wystarczy, że…

 

Ref.: Jesteś ze mną mamo

Nie potrzeba więcej nic

Jesteś moją przyjaciółką

I dziękuję ci

Za dobroć, za serce

Za czułe słowa twe

Mamo kocham cię /x2

 

2. Gdy przytulasz mnie - tak mi dobrze

Bo w ramionach twych mogę schować się

Tyle ważnych spraw mogę ci powiedzieć

Wiem, że ty zrozumiesz mnie

 

Ref.: Jesteś ze mną mamo… x2

 


KWIECIEŃ

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 26.04. (środa)w godz.od  15.00 do 16.30 serdecznie zapraszamy rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną

po odbór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

                                                 

                                                     Wychowawcy oddziału 

Tematyka tygodniowa:

1. Kto obroni słonia?

2. Jak być eko?

3. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

4. Kto wymyślił naszą flagę?

 

Ważne wydarzenia:

22 kwietnia – Dzień Ziemi

25 kwietnia - Zorganizowanie Mini Playback Show

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,
 • zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • utrwalenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki,
 • odkrywanie różnorodności umaszczenia zwierząt, poznanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt,
 • zapoznanie z wybranym gatunkiem będącym pod ochroną,
 • uświadomienie problemu wymierania kolejnych gatunków zwierząt,
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia długości, ćwiczenie umiejętności porównywania długości,
 • przełamywanie bariery nieśmiałości, rozwijanie myślenia kreatywnego,
 • rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę,
 • poznanie praktyk ekologicznych,
 • wykonanie upcyklingowych prac plastycznych
 • poszukiwanie sposobów na popularyzowanie wiedzy ekologicznej,
 • zapoznanie z rodzinną miejscowością,
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wybranych zabytków w Europie,
 • zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie,
 • zaprojektowanie i wykonanie makiety miasta,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi,
 • opanowanie tekstu piosenki,
 • utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych,
 • zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską,
 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej o tematyce patriotycznej,
 • rozwijanie postawy patriotycznej.

 

 

Uczymy się piosenki:

„Moja Polsko”

 

1. Mieszkam w Polsce, której flaga jest biało-czerwona.

 Piękna, kiedy tak powiewa na Polaków domach.

 Godło ma te same barwy: białe i czerwone.

 A na godle ptak wspaniały – orzeł w złotej koronie.

 

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona,

flagę i godło masz w tych samych kolorach.

A mój hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na baczność stoję, gdy słucham hymnu tego.

Moja Polsko, kraju rodzinny,

 nie zamienię ciebie na żaden inny.

 Jestem dzieckiem pięknej Polski –

 kraju najpiękniejszych dla mnie barw.

 

2. To symbole narodowe: godło, hymn i flaga.

 Biją od nich blask wolności, duma i powaga.

 Który z nich jest najważniejszy? Trudno zdecydować.

 Wszystkie trzy są bardzo ważne, wszystkie chcą nam królować.

 

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona,

flagę i godło masz w tych samych kolorach.

A mój hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.

Na baczność stoję, gdy słucham hymnu tego.

Moja Polsko, kraju rodzinny,

 nie zamienię ciebie na żaden inny.

 Jestem dzieckiem pięknej Polski –

 kraju najpiękniejszych dla mnie barw.

 


Marzec

 

 

Grafika wektorowa Przebisnieg, Przebisnieg obrazy wektorowe | Depositphotos

 

Tematyka tygodniowa:

 

1. Gdzie się ubiera Pani Wiosna? 

2. Z czego to jest zrobione? 

3. O czym marzą zwierzeta? 

4. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

 

Wydarzenia zaplanowane na miesiąc marzec:

 

8 marca - Dzień Kobiet 

10 marca - Wyjście na koncert do Szkoły Muzycznej

21 marca - Parada wiosenna pod hasłem: "Kororowo witamy wiosnę" 

22 marca - Obchody Dnia Wody pod hasłem: "Woda! Z nią to wielka jest przygoda" 

 

 

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • podejmowanie działań i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  rozpoznawanie liter pisanych
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro...
 • poznanie etapów rozwoju kwiatów ogrodowych
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 •  posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 

 

 

 

LUTY

 

Tematyka tygodniowa:

 

1. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

2. Gdzie puka sztuka?

3. Co łączy kurę i dinozaura?

4. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki,
 • zapoznanie z wybraną akcją społeczną, popularyzowanie czytelnictwa,
 • układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki,
 • zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa,
 • wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem „–„, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,
 • rozwijanie ekspresji artystycznej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami,
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,
 • zapoznanie z pracą paleontologa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm,
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku,
 • zapoznanie z pojęciami związanymi z pogodą, zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru.

 

Uczymy się piosenki:

„Bajkowe marzenia”

 

1. Są bajki i baśnie, cudowny świat,

 gdzie żyją krasnale i wróżki.

 I czy masz pięć latek, czy dużo lat,

 to lubisz tak śnić do poduszki.

 

Ref.: Tam możesz być, kim tylko chcesz,

 i spełnić swoje marzenia.

 Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

 powiedzmy swoje życzenia. 2x

 

2. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,

 to w bajkach jest zawsze pogoda.

 I nawet gdy złego coś dzieje się,

 to zaraz ktoś uśmiech znów doda!

 

Ref.: Bajkowy świat, inny niż nasz,

 wszystko na dobre wciąż zmienia.

 Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

 powiedzmy swoje życzenia. 2x

 


STYCZEŃ

 

Tematyka tygodniowa:

1. Czy można cofnąć czas?

2. Kto to taki: mama mamy, tata taty?

3. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

5. Kim będę, gdy dorosnę?

 

Wydarzenia w Styczniu:

12.01 – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

16.01 – 27.01 – ferie zimowe

03.02 - Bal Karnawałowy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, odczytywanie godzin na zegarze,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
 • zapoznanie z rytmicznym następstwem pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8 i 9
 • doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu,
 • zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami,
 • doskonalenia umiejętności występowania przed publicznością,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem,
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
 • rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych,
 • zapoznanie z pracą leśniczego,
 • tworzenie kompozycji z figur geometrycznych,
 • rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań,
 • rozwijanie myślenia przestrzennego, rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi,
 • zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową,
 • wykonanie pracy plastycznej,
 • zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • wprowadzanie do zapisu, działań matematycznych ze znakiem „+”, rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,
 • wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • wzbogacenie wiedzy o wybranych zawodach,
 • dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych,
 • zapoznanie z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami,
 • dbanie o estetykę wykonania pracy.

 

Uczymy się piosenki:

„Babcia i Dziadek”

 

1. Kto się zna na komputerze? Babcia i dziadek!

Świetnie jeździ na rowerze? Babcia i dziadek!

Kto wciąż ze mną pizzę piecze? Babcia i dziadek!

I kto wszystko wie o świecie? Babcia i dziadek!

 

Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas,

bo na wszystkim świetnie się zna?

Kto zabierze mnie do kina, na basenie uczy pływać?

Zawsze chętnie mnie wysłucha.

Szepnie: „Kocham cię” do ucha.

I przygarnie mocno tak, że piękny staje się świat.

 

2. Kto z przedszkola mnie odbierze? Babcia i dziadek!

I na spacer mnie zabierze? Babcia i dziadek!

Kto przytuli i pocieszy? Babcia i dziadek!

Przyjacielem jest najlepszym? Babcia i dziadek!

 

Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas…

 

 


Grudzień

 

zdjęcie Nowy Rok Choinka Grafika 3D Kula Białe tło 1440x1920

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Rodziców     

na zajęcie otwarte o tematyce związanej z tradycjami świątecznymi,

które odbędzie się w dniu 13.12.2022r.

( wtorek) o godz. 10.00.

                                                                                                          

 

Tematyka tygodniowa:

 

1. Mieszkamy na Śląsku. Dzień Górnika

2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?

3. O czym w święta każdy z nas pamięta?

4. Który żywioł jest najważniejszy?

 

Wydarzenia zaplanowane na miesiąc grudzień:

 

5 grudnia - obchody grupowe Dnia Górnika

6 grudnia - spotkanie z Mikołajem

22 grudnia - spotkanie świąteczne przy choince

22 grudnia - warsztaty plastyczne: "Malowanie bombek"

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

- wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

- określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;

- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

- rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

- nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

- wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych;

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy;

- przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia;

- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;

- przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;

- sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić;

- wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

- werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);

- ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych);

- ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;

- pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

- prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,

- podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

- poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji,

- sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

- układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń;

- mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

- używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

- rozpoznawanie kształtów poznanych liter, próby samodzielnego czytania prostych wyrazow złożonych z poznanych liter (6l.);

- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;

- rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;

- samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;

- improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;

- śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru;

- słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki  poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice;

- poznawanie  techniki plastycznej: kolaż,  wykonywanie prac z jej wykorzystaniem;

- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.,inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

- rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia;

- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;

- wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;

- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

- rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców

      na zebranie, które odbędzie się w sali SÓWEK

 dnia 30.11.2022r. (środa)  o godz. 16:00.

 

Wychowawcy:

Mariola Kansy, Ewelina Napiórkowska

 


LISTOPAD

 

 

 

Tematyka tygodniowa:

1. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

2. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

3. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

4. Co cieszy Mikołaja?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
 • wiązanie obuwia,
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców),
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki,
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki),
 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej,
 • zabawy na  powietrzu, spacery w okolicy przedszkola,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny,
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach,
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,
 • nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski,
 • poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej,
 • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski,
 • nawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowoći na mapie Polski,
 • poznanie modelu kuli ziemskiej - globusa,
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz,
 • poznanie nazw planet Układu Słonecznego,
 • poznanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości,
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją,
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską,
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów,
 • rozpoznawanie liter pisanych,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

 

Uczymy się piosenki:

"Nasz Kraj"

 

1. W sercu Europy jest taki piękny kraj, kraj,

w którym od lat wielu żyjemy ty i ja.

Tu rzeka Wisła płynie od gór aż do morza,

przez miasta, wioski, lasy i urodzajne pola.

 

Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga powiewa,

a w godle dumny orzeł biały,

hymn narodowy każdy Polak śpiewa,

tam Polska, kraj nasz kochany.

 

2. Tyle lat w niewoli i tyle o nią walk,

lecz teraz niepodległa i wolna, piękna tak.

A dzisiaj polska ziemia szczęśliwa, bezpieczna,

więc jestem taki dumny, że właśnie tutaj mieszkam.

 

Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga...

 

3. Polska słynie z tego, że kuchnię pyszną ma,

tradycje i zwyczaje już każde dziecko zna.

Muzyka jest tu piękna: raz skoczna, raz smutna,

Fryderyk Chopin sławił ją w walcach i mazurkach.

 

Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga...

 


Październik

Tematyka tygodniowa:

1. Jak jesienią dbać o zdrowie?

2. Kto może być nauczycielem?

3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

5. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para, 
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • opanowanie prostych figur tanecznych,
 • rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,
 • wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych,
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,
 • zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca.

 

Uczymy się piosenki:

„Jesienna pogoda”

 

1. Jak jesienią dbać o zdrowie,

gdy pogoda taka zmienna,

wiatrem dmucha, słońcem grzeje

albo zimnym deszczem leje?

 

Ref.: A ja tak lubię jesienną pogodę,

choć zmienia się jak w kalejdoskopie.

Mam kurtkę z kapturem, parasol, kalosze,

wiatr czy deszcz, czy też słońce,

chętnie je noszę.

 

2. Jem owoce i warzywa,

to najlepsze witaminy.

Lubię sport i gimnastykę,

więc codziennie chętnie ćwiczę.

 

Ref.: A ja tak lubię…

 

3. Moja ciocia jest lekarzem,

więc mi często podpowiada,

jak jesienią postępować,

żeby nigdy nie chorować.

 

Ref.: A ja tak lubię…

 


 

Wrzesień

 

Serdecznie witamy wszystkie dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym!

 

Tematyka tygodniowa:

1. Co słychać w przedszkolu?

2. Jak być superbezpiecznym?

3. Jakie są moje supermoce?

4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,

- rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

- nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

- nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki),

- wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy,

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

- rozumienie znaczenia higieny osobistej;

- przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań,

- szanowanie potrzeb inych;

- czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na powietrzu i obcowania z przyrodą;

- samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

- wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

- czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;

- pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

- prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,

- sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

- kształtowanie umiejętniści posługiwania się poprawną mową;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji.