Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

ODDZIAŁ V- MISIE

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

WITAMY U MISIÓW

 

Nasza grupa to Misie i uczęszczają do niej dzieci 5 i 6-letnie.

Wychowawcy oddziału Misiów to p. Ewelina Napiórkowska i p. Magdalena Skopp.

 


PAŹDZIERNIK

Tematyka tygodnia:

1. Jak jesienią dbać o zdrowie?

2. Kto może być nauczycielem?

3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

5. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

 

WYDARZENIA W PAŹDZIERNIKU:

06.10.2023r. - Światowy Dzień Uśmiechu

10.10.2023r. - Pasowanie na Przedszkolaka

13.10.2023r. - Urodziny Kubusia Puchatka 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie kreatywności,
 • poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • zapoznanie z pracą nauczyciela,
 • zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,
 • umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • opanowanie prostych figur tanecznych,
 • rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,
 • rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych,
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,
 • zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej.

 

UCZYMY SIĘ PIOSENKI:

„JESIENNA POLECZKA”

 

1. Hej, jesienny wietrzyk

 wciąż się z nami bawi,

 sypie z drzew rudymi,

 złotymi listkami.

 Skoczną polkę tańczy

 na jesiennych łąkach,

 stuka, gra do taktu

 na suchych gałązkach.

 

Ref.: Hop, hop, tup, tup, tup,

 jesienna poleczka.

 Hop, hop, tup, tup, tup,

 tańczą Staś, Haneczka.

 Hop, hop, tup, tup, tup,

 tak tańczyć lubimy.

 Jesienną poleczkę

 z wietrzykiem tańczymy.

 

2. Hani wplótł w warkocze

 śmieszne noski klonu,

 Zuzi zrobił broszkę

 z łupinek kasztanów.

 Julce rogi z kitek

 na głowie postawił,

 świetnie przy tych psotach

 wiatr się z nami bawił.

 

Ref.: Hop, hop, tup…

 

3. Kręci karuzelą,

 huśta huśtawkami,

 przez skakankę skacze

 razem z dziewczynkami.

 Chłopcom porwał piłkę

 i sam gola strzelił,

 wszystkie dzieci dzisiaj

 wietrzyk rozweselił.

 

 Ref.: Hop, hop, tup…

 


Informujemy, że została podjęta decyzja o wyborze następujących zestawów kart pracy na rok szkolny 2023/2024

 

Dzieci 5- letnie 
"Supersmyki" poziom B  Wydawnictwo MAC


 
 
Pakiet dla grupy dzieci 5-letnich został oparty o metodykę pedagogiki zabawy i twórczości. Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka.Kręgi tematyczne oraz temat tygodnia podany w formie pytania badawczego pobudzają ciekawość i motywację dzieci, kształtując jednocześnie umiejętność myślenia problemowego. Przyciągający uwagę dziecka bohaterowie przewodni wprowadzają dziecko w świat przyrody, matematyki, emocji i twórczości, zachęcają do poznawania liter i cyfr oraz rozwijania umiejętności językowych.

 

 
Dzieci 6- letnie
"Supersmyki" poziom B+  Wydawnictwo MAC

Pakiet dla dzieci 6-letnich łączy w sobie metodykę opartą na pedagogice twórczości i zabawy. W połączeniu z pakietem B z powodzeniem może być wykorzystywany podczas zajęć w grupach łączonych dzieci 5- i 6-letnich. Metoda projektów badawczych, opartych na tygodniowych kręgach tematycznych, kształtuje postawę otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i zespołowego współdziałania. Atrakcyjni bohaterowie wprowadzają dzieci w świat wartości i emocji. Karty pracy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poziom trudności zadań był zróżnicowany i pozwalał na osiąganie przez dziecko sukcesów w zakresie grafomotoryki, umiejętności językowych i matematycznych, dokonywania analizy oraz syntezy wzrokowej i syntezy słuchowej, a także klasyfikowania i porównywania, kompleksowo przygotowując dziecko do podjęcia nauki szkolnej.


 

WRZESIEŃ

 

TEMATYKA TYGODNIA:

1. Co słychać w przedszkolu?

2. Jak być super bezpiecznym?

3. Jakie są moje supermoce?

4. Pani Jesień obchodzi urodziny?

 

WYDARZENIA WE WRZEŚNIU:

15.09.2023r. - Międzynarodowy Dzień Kropki

20.09. 2023r. - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

23.09.2023r. - Początek Astronomicznej Jesieni

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy;
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.
 • w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;
 • nazywanie źródeł dźwięków;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny.

 

 

UCZYMY SIĘ PIOSENKI

"LATAWCE"

1. Było lato i
 same ciepłe dni,
 wakacyjny, miły czas,
 lodów słodki smak,
 pośpiechu całkiem brak.
 Gdzie to wszystko? – pytam was.
 I wspominam dziś z uśmiechem
 te podróże z plecakiem, z walizką,
 te zabawy z leśnym echem,
 ciepłe słońce nad głową tak blisko.

Ref.: Pędził pociąg stuku-puku,
 dzwonił rower dzyń, dzyń, dzyń.
 Karuzela wirowała wiuuu,
 a latawce fruuuu
 Kolorowe latawce fruuuu…
Pluskał strumyk chlupu-chlupu,
 a samolot warczał wrrrrrrr..
 Szeleściło siano szu, szu, szu,
 a latawce fruuu
 Kolorowe latawce fruuuu…

2. Już wakacje: stop!
 Już przedszkolny rok,
 a ja muszlę trzymam wciąż.
 Słuchać jeszcze chcę,
 jak szumi morze w niej,
 gdy przyłożę ucho swe.
 I uśmiecham się do lata,
 do tych pszczół, które głośno brzęczały,
 do wietrzyka z końca świata,
 do tych przygód: i dużych, i małych.

Ref.: Pędził pociąg…