Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

ODDZIAŁ III- BIEDRONKI

 
 

Witamy!

Oddział III 

 

Rok szkolny 2022/2023

 

  

 

 

W MAJU U BIEDRONEK

 

 

Tulipany, Wiosna, Maj, Wiosenne Kwiaty

Temat tygodnia: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie walory ma ich miejscowość
 • jakie miejsca użyteczności publicznej znajdują się w mieście
 • jakie ciekawe miejsca można zwiedzić na świecie

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Pamiętnik z wyprawy Tomka podróżnika
 • wykonując zadania w kartach pracy cz. 4, s. 19–25 í pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 69, 70
 • słuchając piosenki Taki piękny jest świat i ją śpiewając
 • uczestnicząc w zabawach: Co słyszysz na początku?, Co to jest?, Zmiana miejsc, Niby-statki, Zapamiętaj, Bilet podróżnika, Pociągiem po Europie, Puzzle Europa, Puzzle – miejsca na świecie, Konkurs na najpiękniejsze miejsce na świecie
 • wykonując pracę plastyczną Wieża Eiffla
 • uczestnicząc w rozmowach: Największe, W mieście moich marzeń, Najbardziej ekologiczne

Temat tygodnia: Czyim domem jest łąka? W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie zwierzęta mieszkają na łące
 • jakie rośliny rosną na łące í jakie znaczenie mają owady w życiu człowieka
 • do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Dzień Majowego Kwitnienia
 • słuchając wiersza Elżbiety Chilińskiej-Karpowicz Kolorowe motyle
 • wykonując zadania na kartach pracy, cz. 4, s. 26−30, 33
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 71, 72, 73 í słuchając piosenki Przyjaciel owadów i ją śpiewając
 • poznając ciekawostki o motylach, roślinach chronionych
 • zdobywając informacje na temat rozwoju i życia żaby
 • poszerzając wiedzę na temat pszczół í uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych: Pracowity jak pszczoła, Ukryte ciekawostki
 • uczestnicząc w wycieczce na łąkę i prowadząc obserwacje przyrodnicze
 • uczestnicząc w zabawach: Co w trawie piszczy?, Na łące, Literowe stacje, Jak to ułożyć?, Kto jest kim?, Co to za zapach, co to za smak?, Z zamkniętymi oczami
 • wykonując prace plastyczne: Pszczoła, Motyl (stempel) í wykonując zielnik

Temat tygodnia: Jak daleko pada jabłko od jabłoni? W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • co łączy członków rodziny
 • w jaki sposób dzieci mogą pomóc rodzicom
 • do kogo dzieci są podobne í jak można spędzać czas z rodzicami
 • w jaki sposób dzieci mogą sprawić przyjemność swoim rodzicom

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • wykonując zadania na kartach pracy cz. 4, s. 34–36, 39–40 í pracując z tablicą demonstracyjną nr 74
 • słuchając piosenki Najwspanialsi i ją śpiewając
 • uczestnicząc w rozmowach: Moja rodzina, Jestem podobny do…
 • uczestnicząc w zabawach: Moja mama…, Moja mama jest moją…, Prezent dla mamy, Rymy dla mamy, Mama, tata i dziecko, Jak mama, jak tata, Krawaty taty, Znalezione w garażu taty, Czego potrzebuje tata?, Nasza mama, T–a–t–a, Zastąp gestem, Moi rodzice, Historia taty, Z rodzicami, Być jak rodzice, Tego życzę, tego nie życzę
 • wykonując prace plastyczno-techniczne: Galeria rzeczy lubianych przez mamy, Jeszcze bardziej podobni, Zakładka dla mamy i zakładka dla taty, Breloczek
 • składając życzenia mamie i tacie

Temat tygodnia: Czego Dzieci potrzebują do szczęścia? W tym tygodniu dzieci dowiedza się:

 • co łączy wszystkie dzieci í co lubią dzieci mieszkające w różnych częściach świata
 • co to znaczy być przyjacielem

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Dziecięce marzenia
 • słuchając wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjacielu
 • wykonując zadania na kartach pracy cz. 4, s. 42–44, 47–49 í pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 32, 75 í słuchając piosenki Inni, a tacy sami i ją śpiewając
 • na drodze prezentacji, rozmów: Mój przyjaciel, Jestem przyjacielem, Co lubisz?
 • uczestnicząc w zabawach: Przyjacielskie zachowania, Gdy dziecko słyszy inaczej, Gdy dziecko widzi inaczej
 • wykonując prace plastyczne: Medal dla dziecka, Order dobrego przyjaciela, Co lubią dzieci na całym świecie?

 

WAŻNE DATY W MAJU

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

2 maja – Dzień Flagi

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

26 maja – Dzień Matki

 

15 maja wyjeżdżamy na wycieczkę do Planetarium

31 maja wyjeżdżamy na wycieczkę na Księżą Górę w Radzionkowie

 

 

KWIECIEŃ U BIEDRONEK

 

WIELKANOC ? Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole ? Przedszkole Gminne w Dukli

 

 

Tematyka tygodni:

1. Wielkanoc.

2. Kto obroni słonia?

3. Jak być eko?

4. Kto wymyslił naszą flagę?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).  
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: H,h; Z,z; Ż,ż;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • odróżnianie druku od pisma odręcznego.
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • wyrzucanie śmieci do kosza;
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer;
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji;
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków;
 • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie;
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju;
 • stosowanie zwrotów: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych;
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami;
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

  

MARZEC U BIEDRONEK

Darmowe zdjęcia Przebiśnieg

 

 

Marzec Tydzień pierwszy

Temat tygodnia: Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla przedwiośnia -jak można zinterpretować przysłowie W marcu jak w garncu - jak prezentować prognozę pogody - jakie kolory ma tęcza - jak wygląda litera n, N

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

-słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Marcowe bliźniaczki, wiersza Barbary Szelągowskiej Deszczyk pada kap, kap, kap, zagadki Barbary Szelągowskiej Tęcza - wykonując zadania w kartach pracy cz. 3, s. 32–33, 35, 38 - pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 30, 56 - słuchając piosenki Marcowe przewroty i ją śpiewając - uczestnicząc w zabawach: Nadchodzi burza, Pod wielkim parasolem, Pada deszcz, Parasole, Unikając kałuży, Zmienna pogoda, Słońce kontra deszcz, Marcowa pogoda, Czas na pogodę, Wichura, Parasole porwał wiatr, Pogoda w muzyce, Uzupełnij symbol, Spacer z parasolką, Chmury i krople - wykonując prace plastyczno-techniczne: Marcowa zupa, Tęcza, Kalendarz pogody - poznając przysłowia dotyczące wiosny i pogody, np. W marcu jak w garncu, Jedna jaskółka wiosny nie czyni - prowadząc obserwacje: Jaka dzisiaj jest pogoda?, jak należy się ubrać stosownie do pogody - grając w gry dydaktyczne: Obrazkowe tabu, Burza, Żywioły w naszym życiu - biorąc udział w eksperymencie Opady deszczu - uczestnicząc w prezentacji Prognozy pogody

Marzec Tydzień drugi

Temat tygodnia: Z czego to jest zrobione?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-co można stworzyć z gliny - jak wygląda proces powstawania chleba - jak z mleka zrobić ser biały - z czego robi się swetry - jak samodzielnie stworzyć papier - jak wygląda litera g, G.

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Produkty, wierszy: Jolanty Kutyło Krowa, Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak Rozmowa w górach - wykonując zadania w kartach pracy, cz. 3, s. 48–49, 51–53 - pracując z tablicą demonstracyjną nr 58 - słuchając piosenki Z czego to jest zrobione i ją śpiewając - uczestnicząc w zabawach: Być ulepionym z tej samej gliny, Jak kroić?, Po okruszkach do celu, Pole, młyn, piekarnia, Odsiewamy ziarna, Pracujemy, Pytania, Zgadnij, co robię, Owce na hali, Podziękowanie za wełnę, Papier w recyklingu - biorąc udział w eksperymentach i zabawach badawczych: Jaka jest glina?, Różne rodzaje pieczywa, Pisanie mlekiem, Wełna i inne włókna - oglądając filmy: o lepieniu garnków z gliny, o produkcji wełny, o powstawaniu papieru - uczestnicząc w zabawach rozwijających myślenie logiczne: Od ziarenka do bochenka, Jakie zwierzęta dają mleko? - biorąc udział w dyskusjach: na temat produktów mlecznych, na temat nietypowego zastosowania papieru - wykonując prace plastyczno-techniczne: W pracowni ceramicznej, Wesoła krówka, Bibuła prasowana, Barwienie papierem.

Marzec Tydzień trzeci

Temat tygodnia: Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jakie są oznaki wiosny - jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie - jak zbudowany jest tulipan - jak wygląda litera f, F

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Zmiany w przyrodzie, zagadek Moniki Sobkowiak i Klaudii Cebuli Wiosna na polu - wykonując zadania w kartach pracy cz. 3, s. 40–45, 47 - pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 12 -słuchając piosenki Kolorowa Pani Wiosna i ją śpiewając - biorąc udział w zabawach: Rośniemy jak kwiaty, Gdzie wiosna ukryła kwiaty?, Projektant ogrodów, Bal powitalny, Wiosenne ptaki, Powroty ptaków, Co słychać wiosną?, Wiosenne kwiaty, Radosna Pani Wiosna - uczestnicząc w zabawach badawczych: Jak dobrze, że pada deszcz!, Jak zbudowany jest kwiat? -biorąc udział w zajęciach dydaktycznych: Wiosna na polu - prowadząc obserwacje: Czy wiosna się budzi? - wykonując pracę plastyczną W co ubiera się Pani Wiosna?

MarzecTydzień czwarty

Temat tygodnia: O czym marzą zwierzęta?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jakie zwierzęta żyją z ludźmi w domu

- jakie zwierzęta można spotkać na łąkach i polach -jakie zwierzęta żyją w lesie - jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka - jak wygląda litera w,

W Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Biuro Marzeń Zwierząt, wiersza Moniki Sobkowiak Polna myszka - wykonując zadania w kartach pracy, cz. 3, s. 64–65, 67–68 - pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 61–63 í słuchając piosenki Na podwórku i ją śpiewając, słuchając nagrań odgłosów zwierząt domowych i leśnych - uczestnicząc w zabawach: Zgadnij, kto się przywitał?, Skojarzenia, Pieski na spacerze, Koty syjamskie, Gdzie się ukrył kot?, Krowie łaty, Ile kur jest w tym kurniku?, Wiejskie zwierzęta, Bele siana, Lis na łowach, Bardzo ciche wiejskie zwierzęta, Koty i psy, Pociągiem po podwórku, Przysłowia o zwierzętach, Głosy zwierząt, Na pewno tak, na pewno nie, nie wiadomo, Myszy i myszołowy, Kret w tunelu, Łańcuch pokarmowy, Głosy lisów, Jak się nazywa…?, Czyj to ogon?, Zwierzęta cudaki, Król zwierząt, Wielbiciele psów i miłośnicy kotów - wykonując prace plastyczno-techniczne: O czym marzą zwierzęta?, Leśni malarze - uczestnicząc w eksperymentach: Gleba i ściółka, Mech, Las w słoiku, Moje niezwykłe zwierzę

Marzec Tydzień piąty

Temat tygodnia: Jakie wzory i kolory lubią pisanki?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jakie są zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi -co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym - jak ułożyć życzenia wielkanocne - jakie są zasady savoir-vivre’u - jak wygląda litera ł, Ł

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej W oczekiwaniu na święta, słuchając wiersza Doroty Gellner Pisanki i ucząc się go na pamięć -wykonując zadania w kartach pracy cz. 3, s. 57, 60–61, 63 -pracując z tablicą demonstracyjną nr 59 - słuchając piosenki Palma, zajączek i święconka i ją śpiewając - uczestnicząc w zabawach: Spacer kurcząt, Zajęcze skoki, Wielkanocny berek, Jajo!, Pełne kosze, Problemy jajek, Pisanki do koszyka, Ukryte jajka, Gimnastyka zająca, Życzenia dla wszystkich, Baranki, baranki do domu, Turlanie jajka, Zajączek, Jak z jajkiem, Wielkanocne rytmy, Jajka – do koszyka!, Wielkanocna sztafeta í uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych: Wielkanocny koszyk, Zwyczaje wielkanocne, Pisanki w koszyku, Wielkanocne baby, Dobre zachowanie – głosowanie!, Pisanki, kraszanki i inne jajka - uczestnicząc w eksperymentach: Eksperyment z jajem, Gotowane czy surowe?, Jajko z octu -obserwując wielkanocną pogodę- wykonując prace plastyczno-techniczne: Wielkanocna laurka, Kraszanka lub drapanka, Koszyk z pisankami

 

Ważne daty w marcu:

6 marca - Europejski Dzień Logopedy

8 marca- Dzień Kobiet

10 marca - Dzień Mężczyzn

21 marca- Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

LUTY

 

Fototapeta Niebieski zimowy krajobraz z domów drewnianych - PIXERS.PL

 

 

OGŁOSZENIE

           

           Dnia 14.02.2023r. o godz. 17.00. zapraszamy rodziców

  dzieci oddziału III na zebranie podsumowujące I semestr.

 

 

                                                     Wychowawcy

                                                                                           B. Okła                                     

                                                               M. Kosmatka

               

 

Tematyka tygodni:

1. Kim będę, gdy dorosnę?

2. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

3. Gdzie puka sztuka?

4. Co łączy kurę i dinozaura?

 

Wydarzenia w Lutym:

 03.02.2023r. - Bal Karnawałowy

17.02.2023r. - Światowy Dzień Kota

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby;
 • opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać.
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;  
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.);;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy o kinie,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, budzenie zainteresowania teatrem,
 • rozwijanie postawy badawczej, poznanie wybranych instrumentów orkiestrowych,
 • rozwijanie mowy, na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami,
 • rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów.
 • zapoznanie z pracą paleontologa,

 

Uczymy sie piosenki - " Kim będę w przyszłości"

I. Kim będę w przyszłości, pytają mnie dorośli.

Ja odpowiedź później dam, bo tak wiele planów mam.

Ja odpowiedź później dam, bo tak wiele planów mam.

 

Ref. Babcia mówi - Bądź lekarzem.

Dziadek - Bądź drukarzem.

Ciocia - zostań pielęgniarką.

Wujek - Bądź kucharką.

Mama z tatą tak co tydzień zawód mi zmieniają.

Nawet panie, te z przedszkola, też o to pytają.

Nawet panie, te z przedszkola, też o to pytają mnie.

 

II. Zawody sa ważne, wesołe i poważne.

Może tak się przecież stać, że w orkiestrze będę grać.

Może tak się przecież stać, że w orkiestrze będę grać.

 

Ref. Babcia mówi ...

 

III. Niech każdy pracuje, jak umie i jak czuje.

Ja w przyszłości mogę chcieć całkiem nowy zawód mieć.

Ja w przyszłości mogę chcieć całkiem nowy zawód mieć.

 

Ref. Babcia mówi ...

 STYCZEŃ

 

Winter Village Or Farm Landscape Scene Background, Tree, Merry, Village Background Image for Free Download

 

 

Tematyka tygodni:

1. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

2. Kto to taki: mama mamy, tata taty?

3. Bajki, baśnie i bajeczki.

4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 

Wydarzenia w Styczniu:

12.01.2023 r. – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

16.01.2023 r. – 27.01.2023 r. – ferie zimowe

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • budzenie zainteresowania literami: J,j; Y,y,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb:  8, 9,
 •  poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
 • rozwijanie mowy, poznawanie zawodu leśniczego,
 • rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,
 •  wzbudzanie szacunku do osób starszych,
 •  wzbudzanie szacunku do osób starszych,
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
 • rozwijanie zdolności twórczych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań,
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań,
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby,
 • liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej),
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki,
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu,
 • zwracanie uwagi na piękno języka polskiego,
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków,

 

Uczymy się piosenki;

" Babcia i dziadek"

 

1. Babcia z dziadkiem cieszą się

cieszą się, cieszą się.

Idą wnuki, hejże, hej! Hejże, hej!

Będzie głośno że aż strach,

że aż strach, że aż strach.

A dlaczego? No bo tak, no bo tak!

 

ref. Dziadek, babunia, wnuczęta kochają

i gdy jest ich święto to je zapraszają.

 

2. Babcia z dziadkiem tańczą już,

tańczą już, tańczą już.

Ich wnuczęta są tuż, tuż, są tuż, tuż!

Będą razem tańczyli, tańczyli, tańczyli

i wspaniale bawili, bawili!

 

ref.  Dziadek z babunią wnuczęta ....

 

3. Już podłoga cała drży, 

cała drży, cała drży,

każdy tańczy raz, dwa, trzy,

raz, dwa, trzy.

Lecz babunia zmęczona, zmęczona, zmęczona,

więc zabawa skończona, skończona.

 

 GRUDZIEŃ

Boże Narodzenie na świecie | Rypin.tv

 Temat tygodnia: Który żywioł jest najważniejszy?

 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ognia i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 •  jakie są charakterystyczne cechy żywiołu wody i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 •  jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ziemi i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 •  jakie są charakterystyczne cechy żywiołu powietrza i jaką rolę pełni w życiu człowieka

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Cztery żywioły
 •  wykonując zadania w kartach pracy cz. 2, s. 43–44, 46, 49
 •  pracując z tablicą demonstracyjną nr 44
 •   słuchając piosenki Żywioły i ją śpiewając
 •  wykonując prace plastyczne: Bezpieczne ognisko, Mój ulubiony żywioł
 •   uczestnicząc w dyskusji Jaki to żywioł?
 •   tworząc mapy pojęć: Ogień, Woda, Powietrze, Ziemia
 •  uczestnicząc w zabawach Ziemia, ogień, woda, wiatr; Cztery żywioły; Jaki to żywioł?; Walka żywiołów, Fosa
 •   uczestnicząc w zabawie twórczej Kroplą malowane
 •   eksperymentując i badając: Czego potrzebuje ogień, by się palić?, Świeczka pod wodą, Woda, która nie ucieka, Czy woda jest magiczna?, Po czym poznasz wodę?, Gdzie jest woda?, Z czego składa się gleba?, Obserwacje przyrodnicze gleby zimą, Znalezione w ziemi, Gdzie jest powietrze, Czy powietrze może się skurczyć

 Temat tygodnia: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są oznaki zimy
 •   jak nazywają się dni tygodnia
 •  jakie sporty można uprawiać w zimie
 •  jakie własności ma śnieg
 •   jak wygląda zimowy krajobraz
 •   jak wygląda litera s, S

 Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Zima czy lato?
 •  wiersza Teresy Fiutowskiej Co robią zimą dni tygodnia
 •  wiersza Weroniki Kosteckiej Zabawy zimą
 •  opowiadania Moniki Sobkowiak Zimowa olimpiada
 •  wykonując zadania w kartach pracy, s. 26–29, 31–32
 •  pracując z tablicą demonstracyjną nr 42
 •  słuchając piosenki List do zimy i ją śpiewając
 •  wykonując prace plastyczno-techniczne: Łyżwy, Bobsleje na śniegu
 •   biorąc udział w dyskusji Z czego powstaje śnieg?
 •  uczestnicząc w burzy mózgów Sporty zimowe
 •  wykonując doświadczenia: Śnieg – jaki jest?, Sztuczny śnieg, Jak wygląda śnieg?
 •  uczestnicząc w zabawach: Sanna, Zimowe aktywności, Saneczki, Śnieżką do celu, Ślady na śniegu, Zimową porą, Na sankach, Zdmuchnij śnieżki, Płatki śniegu, Tańczące śnieżynki, Bałwanek, Niby-hokej, Śnieżna wichura, Hu, hu, ha

 Temat tygodnia: O czym w święta każdy z nas pamięta?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • o świątecznych tradycjach w innych krajach
 • o kolędach śpiewanych w święta Bożego Narodzenia
 •   w jaki sposób składa się spersonalizowane życzenia
 • jak stworzyć dekorację choinkową
 •  jak wygląda litera b, B

 Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Bo tak!
 •  słuchając wiersza Jadwigi Koczanowskiej Wigilia
 •  wykonując zadania w kartach pracy cz. 2, s. 34–35, 38, 40, 41
 •  pracując z tablicą demonstracyjną nr 43
 • słuchając piosenki Domowe święta i ją śpiewając
 •  wykonując prace plastyczne: Świąteczne miasteczko, Dekoracje choinkowe
 •  rozwiązując zagadkę Dla kogo to życzenia?
 •  rozwiązując quiz
 •  uczestnicząc w rozmowach: Tradycje bożonarodzeniowe w moim domu, Jak powstają pierniki í uczestnicząc w zabawach Ktoś ma urodziny, Co dalej, Świąteczny czas, Zakodowane zajęcia
 • słuchając kolęd: Przybieżeli do Betlejem; Wśród nocnej ciszy; Dzisiaj w Betlejem; Lulajże, Jezuniu

Temat tygodnia: Czy można cofnąć czas?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak się nazywają pory dnia
 • czym można mierzyć czas
 •  jakie nazwy mają dni tygodnia
 •   jakie nazwy mają miesiące
 •  jakie mamy pory roku i czym się one charakteryzują
 •  jak wygląda litera u, U

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 

 •  słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Nieudana zamiana
 •  słuchając wiersza Romana Pisarskiego Dwanaście miesięcy
 •  wykonując zadania w kartach pracy, cz. 2, s. 50–51, 53–55, 57–58
 •  pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 6, 45 í słuchając piosenki Cztery pory roku i ją śpiewając
 •  wykonując pracę plastyczną Dzień i noc
 •  na drodze prezentacji, rozmów: Postanowienie noworoczne, Dawne zegary i współczesne zegary, Co ma wspólnego słońce z porą dnia?, Co wiemy o porach roku?, Upływający czas
 • uczestnicząc w zabawach: Zdążyć na czas, Skaczący tydzień, Jedna minuta, Jaka to pora roku?, Dzień i noc, Po kolei, Dzisiaj, wczoraj, jutro í rozwiązując zagadki Jaka to pora roku?

 

WAŻNE DATY W GRUDNIU

02 grudnia- grupowe obchody Dnia Górnika

06 grudnia -odwiedziny Mikołaja

22 grudnia- warsztaty Bombka na choinkę

22 grudnia – spotkanie opłatkowe

 

Boże Narodzenie - Zamek Grodno

 

LISTOPAD

 

Chmurki ? Listopad ? PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W PISZU

 

 

 

                                                        

 

Tematyka tygodni:

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

2. Co powinień wiedzieć każdy Polak?

3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

4. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

5. Na Śląsku mieszkamy, mikołajki.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • podawanie adresu swojego zamieszkania;
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w pracy, wypoczynku;
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków;
 • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca;
 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela  fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych;
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary;
 • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej;
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
 • odkrywanie zapisu liter: Tt, I i, D d, K k, E e;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 5, 0, 6, 7;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
 • poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma;
 • poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych z mikołajkami;
 • dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro; szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno;

 

Uczymy się piosenki

" To Polska"

sł. i muz. J. Kucharczyk

 

1. Gdzie płynie Wisła błękitna

od gór aż do morza,

gdzie mowę ojczystą wciąż słychać,

tam jest nasza Polska.

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska,

nasz kraj, nasza ojczyzna.

Polska, Polska, Polska,

ziemia kochana, najmilsza.

2. Gdzie flaga biało-czerwona

tak dumnie powiewa

i hymn narodowy

z powagą każdy Polak śpiewa.

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska…

3. Warszawa, Gniezno i Kraków

legendy wciąż snują

i pieśni historią pisane

lasy cicho szumią.

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska…

4,581 Flaga Polska Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFPaździernik

Tydzień pierwszy temat tygodnia: Jak jesienią dbać o zdrowie?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:                                                                                                                        

 - co należy zrobić, kiedy ktoś źle się czuje

 - na czym polega praca lekarza

 - co to jest piramida zdrowego żywienia

 - dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia

 - co to są przetwory i z czego powstają

 -  jak wygląda litera a, A

 - jak wygląda cyfra 1

 - jak wygląda kwadrat

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

 - słuchając opowiadania Moniki Sobkowiak U lekarza í wykonując zadania w kartach pracy cz. 1, s. 34–35, 39–40

 - pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 23, 24

- słuchając piosenki Mieszkańcy słoików i ją śpiewając

- uczestnicząc w zabawach: Zdrowy duch – w zdrowym ciele, Wizyta u lekarza, Przyczyny i skutki, Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, Zgadnij, co to?

- wykonując plakat reklamowy Bądź silny i zdrowy, pracę plastyczną Kostka do zabaw ruchowych

-uczestnicząc w rozmowie Witaminy ukryte w przetworach

 Tydzień drugi Temat tygodnia: Kto może być nauczycielem?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jak może wyglądać przedszkole marzeń

- na czym polega zawód nauczyciela

- kim jest nauczyciel i gdzie można go spotkać

- jak wygląda litera l, L

- jak wygląda cyfra 2

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

 - słuchając opowiadania Moniki Sobkowiak Przedszkole marzeń

- wykonując zadania w kartach pracy, cz. 1, s. 42–43, 49

 - pracując z tablicą demonstracyjną nr 25

- słuchając piosenki Dzień Nauczyciela i ją śpiewając

-  uczestnicząc w zabawach: Pan Cyferka, Pani Mikstura, Nauczę cię!,                                       Wynalazek dla nauczyciela

- wykonując pracę plastyczną Kwiaty

- uczestnicząc w rozmowach: Kilka słów o nauczycielu, Dzień Nauczyciela

 Tydzień trzeci Temat tygodnia: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

- jak się ubrać stosownie do pogody

- jak wykorzystywany jest wiatr w życiu roślin i ludzi

- jakie urządzenia stosuje się do pomiaru wiatru

- jak intuicyjnie rozumieć znaczenie wyrazów należących do tej samej rodziny

- dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia í jak wygląda litera o, O

- jak wygląda cyfra 3

 Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadania Moniki Sobkowiak Niespodzianka na niebie

- wykonując zadania w kartach pracy cz. 1, s. 50–51

- pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 27, 28

- słuchając piosenki Psotny deszczyk i ją śpiewając

- uczestnicząc w zabawach: Skąd wieje?, Złap wiatr, Puszczanie latawca, Co robi jesienny wiatr?, Wietrzne sporty, Szumi, huczy, świszczy, Mieć wiatr we włosach, Nazwa dla okrętu, Z wiatrem i pod wiatr, Wietrzne rymy, Gdy zerwał się wielki wiatr…, Liście na wietrze, Badanie oporu wiatru

- wykorzystując motyw wiatru w zabawach językowych, logopedycznych i tematycznych: Mieć wiatr we włosach, W zdrowym ciele – zdrowy duch, Nazwa dla okrętu

-  pracując w grupie nad Jesienną garderobą

-  biorąc udział w grze Jesienne zawody

- wykonując pracę plastyczną Dmuchawiec

-  wykonując modele żaglówki, wiatraka i anemometru 153 W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Tydzień czwarty Temat tygodnia: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-jakie są jesienne zwyczaje zwierząt

- kto zamieszkuje las

- jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę

- w jaki sposób możemy wytworzyć ciepło

- jak wykonać przestrzenną pracę plastyczną

- jak wygląda litera m, M

- jak wygląda cyfra 4

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

- słuchając opowiadań Moniki Sobkowiak Pasjonat i miłośnik ptaków, Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki í wykonując zadania w kartach pracy cz. 1, s. 59 í pracując z tablicami demonstracyjnymi nr 29, 30 í słuchając piosenki Jesienna zagadka i ją śpiewając

- rozwiązując zagadkę O kim mowa?

-wykonując pracę na rzecz zwierząt Przekąska dla ptaków

-eksperymentując w zabawach: Łyżeczki, Wytwarzamy ciepło, Czy jest cieplej?

 -uczestnicząc w zabawach: Kogo słyszę? Zebranie na leśnej polanie, Gdy jest nam zimno, Co to za podział? Odszyfruj nazwy, Zapamiętaj, Co jest w walizce?

- biorąc udział w dyskusji, pracy w grupie Jesienna garderoba, Śniadanie dla jeża

-uczestnicząc w grach: Jesienne zawody, Spiżarnia wiewiórki í wykonując pracę plastyczną Jeż


 

Piosenka do nauki

 1. W naszym przedszkolu są nauczyciele,

którzy jak rodzice wychowują nas.

Razem się uczymy, razem się bawimy

i tak płynie nam wesoło czas.

Ref.: Składamy dziś nauczycielom serdeczne życzenia: uśmiechu, radości, do nas cierpliwości.

Niech wszystko na dobre się zmienia!

 1. Niech ten dzień jedyny bardzo piękny będzie!

Niech zaświeci słońce wielkie jak ze snu!

Dla nich zaśpiewamy, dla nich kwiaty mamy.

Dziękujemy, że są z nami tu.

Ref.: Składamy dziś nauczycielom serdeczne życzenia…


 WRZESIEŃ

 

Wakacje dobiegły końca i przyszedł czas powrotu do przedszkola!  
  Naszym Przedszkolakom życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł ze sobą wiele nowych przygód i przedszkolnych przyjaźni, radości z nauki, beztroskiej zabawy i uśmiechu od ucha do ucha!


 

Tematyka tygodnia:

1. Co słychać w przedszkolu?

2. Jak być superbezpiecznym?

3. Jakie są moje supermoce?

4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?


 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

 • poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni,

 • zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, 

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometryczny

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych.

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;

 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;

 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;

 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;

 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;

 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju,

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;

 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;

 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;

 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;

 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;

 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;

 • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek;

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;

 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;

 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);


 


 

                                   Uczymy sie piosenki - " Powitanie"


 

1. Halo!, cześć! Stańmy wraz,

aby było widać nas!

Ręką wszystkim pomachamy

i zajęcia zaczynamy !

i zajęcia zaczynamy!


 

2. Halo! cześć! Ważny jest

na dzień dobry miły gest.

Więc uśmiechem się witamy

i zajęcia zaczynamy!

i zajęcia zaczynamy!