Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

O PRZEDSZKOLU

 

Dane kontaktowe

41-902 Bytom
ul. Piłsudskiego 71
tel. 32/2827259
 
e-mail: pm16.bytom@op.pl
www.pm16bytom.dlaprzedszkoli.eu
 
 
Nasza kadra pedagogiczna:
 
Elżbieta Kik - dyrektor 
Barbara Okła - nauczyciel, nauczyciel specjalista
Beata Ryfka - nauczyciel (nieobecna)
Wioletta Uliczka- nauczyciel
Mirosława Kosmatka- nauczyciel
Mariola Kansy - nauczyciel, nauczyciel specjalista
Magdalena Skopp - nauczyciel
Agnieszka Czwordon- nauczyciel oraz nauczyciel logopeda
Ewelina Napiórkowska- nauczyciel
Dariusz Chlapik - nauczyciel j. angielskiego
Bożena Sip - nauczyciel katecheta
Joanna Kalinowska - psycholog
 
 

Godziny pracy nauczycieli do dyspozycji rodziców i dzieci w przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w roku szkolnym 2022/2023

 

Agnieszka Czwordon –  poniedziałek 8.00 - 8.30 czwartek 15.30-16.00 – sala nr 1

Joanna Kalinowska – czwartek 14.00-15.0000 – gabinet psychologa w SP9 oraz w piątek 8.00-9.00 – gabinet psychologa w SP9 (I i III  tydzień miesiąca)

Mariola Kansy – poniedziałek 10.00-10.30.00 oraz 14.00-14.30– sala nr 9 SP9

Elżbieta Kik – środa 13.30-14.00  oraz czwartek 7.00 - 7.30 – kancelaria

Mirosława Kosmatka – poniedziałek 9.00-9.30 oraz piatek 13.30 - 14.00 – kancelaria

Ewelina Napiórkowska – poniedziałek 14.00-14.30 oraz piątek 14.00-14.30 sala nr 10 SP9

Barbara Okła – poniedziałek 13.30-14.00 oraz środa 11.30- 12.00- kancelaria

Magdalena Skopp – poniedziałek 9.30-10.00 oraz środa 13.00-13.30 – sala nr 10 SP9

Wioletta Uliczka – poniedziałek 15.00-15.30 oraz wtorek 7.30-8.00 – sala nr 2

S. Miriam – poniedziałek 15.00-16.00 (I i III tydzień miesiąca) – sala nr 10 SP9

Dariusz Chlapik  piątek 8.00-8.30 - kancelaria

W czasie „dyżuru” nauczycieli realizowane będą zadania:

  • Konsultacje z rodzicami
  • Praca indywidualna z dziećmi
  • Kompletowanie, uzupełnianie dokumentacji, kontakty telefoniczne
  • Sprawy bieżące

Rodzice mogą zwracać się w ustalonych godzinach do dowolnego nauczyciela również telefonicznie celem załatwienia sprawy.

 
 
O naszym przedszkolu
 
 
         Przedszkole Miejskie Nr 16 w Bytomiu istnieje od  1949 roku i jest usytuowane w samym centrum miasta. Zapewniamy opiekę dzieciom w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 17.00. W przedszkolu funkcjonuje pięć  grup. Grupy: Kotki, Motylki, Biedronki mieszczą się w przedszkolu, natomiast grupy: Sówki i Misie funkcjonują w salach Szkoły Podstawowej Nr 9.
Nasza kuchnia zapewnia 3 smaczne posiłki w ciągu dnia. Pracownicy placówki są pełni ciepła, życzliwości i oddani swojej pracy.
Naszym celem jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijac` potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty.
      Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną.
 
 
 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Rozkład dnia w naszym przedszkolu zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, jak również zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

6.00- 8.30 – Schodzenie się dzieci.

               Zabawy wg zainteresowań dzieci.

                Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

               Zabiegi higieniczne.

 8.30- 9.00 – Śniadanie

 9.00-9.15 – Schodzenie się dzieci

 9.15-11.30 – Zajęcia programowe

11.30-12.00 – Obiad; drugie śniadania

12.00-13.45 – Zajęcia programowe     

13.45-14.00 - Rozchodzenie się dzieci.

14.00-14.15 – Podwieczorek.

14.15-17.00 – Praca w zespołach, zajęcia relaksacyjne.

                 Kontakty indywidualne z rodzicami.

                 Rozchodzenie się dzieci.

W godzinach 08.30-09.00; 09.15-13.45; 14.00-14.15 placówka jest zamknięta. W razie konieczności prosimy korzystać z dzwonka.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla przedszkolaków uczęszczających do SP 9

 

 7.00- 8.30 – Schodzenie się dzieci.

                Zabawy wg zainteresowań dzieci.

                Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

                Zabiegi higieniczne.

 8.30- 9.00 – Śniadanie

 9.00-9.15 – Schodzenie się dzieci

 9.15-11.30 – Zajęcia programowe

11.30-12.00 – Obiad; drugie śniadania

12.00-13.45 – Zajęcia programowe     

13.45-14.00 - Rozchodzenie się dzieci.

14.00-14.30 – Podwieczorek.

14.30-16.00 – Praca w zespołach, zajęcia relaksacyjne.

                Kontakty indywidualne z rodzicami.

                Rozchodzenie się dzieci.

     W godzinach 08.30-09.00; 09.15-13.45; 14.00-14.30 brak możliwości przyprowadzenia i odebrania  dziecka z sali. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

Nasza oferta:
 
Poza oddziaływaniani dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi nauczycieli w naszym przedszkolu organizowane są nastepujące zajęcia:
 
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne polegają na diagnozie i terapii logopedycznej. Program terapii jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, w zależności od rozpoznanej wady wymowy. Podejmowana jest również współpraca z rodzicami, którzy zgodnie ze wskazówkami logopedy, zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń w domu. . Nauczycielem prowadzącym zajęcia logopedyczne jest pani Agnieszka Czwordon.
 
Katecheza 
W przedszkolu organizowana jest religia. Nauczycielem prowadzącym jest Siostra Miriam
Zajęcia  z języka angielskiego                                

Zajęcia prowadzi pan Dariusz Chlapik

Zajęcia prowadzone przez psychploga oraz nauczycieli specjalnych 

Zajęcia  rewalidacyjne