Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

 

Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców nr 3 z dnia 14 lutego 2023r.

 

Plan spotkania:

1. Przywitanie

2. Dyskusja na temat działań podjętych w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

3. Zamierzenia na II półrocze   

4. Wolne wnioski i zakończenie

Ad1

Przewodnicząca Rady Rodziców P. Monika Tobolik przywitała przybyłych członków Rady Rodziców:  P. Barbarę Jaruszowic, P. Sabinę Nawrat, P. Annę Schulyrz oraz dyrektora placówki P. Elżbietę Kik

 

Ad2

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 odbyło się wiele imprez i uroczystości o których rodzice są informowani na bieżąco poprzez gazetkę i stronę internetową. Ze składek Rady Rodziców i wszystkich Rodziców finansowane były uroczystości takie jak:

 • Pasowanie na Przedszkolaka (finansowane przez rodziców)
 • Spotkanie z policjantem, pracownikami Służby Ochrony Kolei, odbył się próbny alarm ewakuacyjny
 • Sprzątanie świata
 • Dzień przedszkolaka, Pluszowego Misia, Dzień Kropki, Dzień Mycia Rąk, Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień chłopaka finansowane przez RR
 • Paczki mikołajkowe dla grupy - zabawki finansowane przez RR oraz rodziców i sponsora  kalendarze, słodycze i owoce
 • Teatrzyk w przedszkolu– 370,00- „Maniery biedronki Lucynki”, warsztaty plastyczne, malowanie bombki- finansowane przez rodziców
 • Dzień babci i dziadka
 • Ponadto w celu wzbogacenia uroczystości  np. balu, Dnia przedszkolaka, Dnia chłopaka zakupiono balony, serpentyny, serwetki.

Ponadto ze składek rodziców dokonano zakupu pomocy plastycznych  i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć plastyczno-technicznych i innych wspomagających realizację podstawy programowej i umożliwiających działanie dziecka:  (teczki z gumką, kredki ołówkowe, świecowe, pastele, temperówki, klej, farby plakatowe, akrylowe, blok kreatywny, łańcuch dekoracyjny, blok karteczek, kolorowy papier, bloki rysunkowe, bąbelkowy fidget, formy do lodów, farby do malowania twarzy, bloki techniczne, koszulki,  palety malarskie, gumki,, ołówki, pompony, ryzy papieru,, gąbki z pędzelkiem, naklejki, ruchome oczka, plastelina, karton kolor, karton ozdobny, flamastry, klamerki,  taśma dwustronna, zszywki, pieczątki, gips, pędzle dla dzieci, nożyczki, kubki na pędzle, kolorowe pióra, folia do laminowania, parafina, tonery – do kserówek, baza mydlana, formy silikonowe. Zakupy dokonywane były przez rodziców, nauczycieli na bieżąco w ciągu I półrocza indywidualnie bądź dla całego przedszkola (składkami i wydatkami zajmowali się wybrani rodzice w uzgodnieniu z nauczycielami) Rozliczenie winno nastąpić na zebraniach grupowych.

Dzieci brały udział w konkursach na forum miejskim z pracami przygotowywanymi przez dzieci z nauczycielem bądź rodzicem. Brały również udział w akcjach: Wirusoochrona, Bytom jest EKO, zbiórka na schronisko Psia Chatka, Gora Grosza, WOŚ, nakrętki dla Kuby

Plan finansowy Rady Rodziców za I półrocze przedstawia się następująco:

Wpływy Rodziców–  3.915,00

Inne wpływy (złom, darowizna fotografa, makulatura) – 340,65

Razem wpływy  4255,65

Wydatki:

Imprezy w tym zabawki dla grup – 3.284,44 wymienione wyżej

Inne –22,00

Razem wydatki: 3.306,44

Stan na dzień 31.01.2022 wynosi-  949,21          

Składki i wydatki zostały sprawdzone i podpisane przez skarbnika.

Ad3

 Rada rodziców na II półrocze planuje wydatkować składki na następujące zadania:

 • Teatrzyk „Przygody krasnala Pączka – 15.02.23 finansowane przez rodziców
 • Wyjście do kina finansowane przez rodziców
 • Prezenty wielkanocne dla dzieci jajko niespodzianka +owoc-  sponsor
 • Wycieczka z okazji Dnia Dziecka- 31.05.2023 Księża Góra (autokar ze składek Rady Rodziców) z warsztatami w Śląskim ogrodzie Botanicznym (płatne przez rodziców)
 • Zajęcia muzealne –każda grupa x1 finansowane przez rodziców
 • Wyjazd do Planetarium maj 2023r.  (starsze dzieci)– płatne przez rodziców;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci kończących edukację – dyplom + upominek finansowane przez rodziców

Rada Rodziców działa po to, aby wspomagać działania statutowe placówki, dlatego prosimy o wpłaty, aby móc zrealizować zamierzone działania.

Ustalony został termin wpłat na II półrocze  - koniec marzec 2023r.

Przewodniczący zaprasza do współpracy i dzielenia się pomysłami oraz zamieszczanie komentarzy na stronie internetowej.

Ad 4

W roku szkolnym 2023/2024 placówka będzie korzystała z kart pracy. Rodzice zostaną poinformowani do końca maja o wyborze kart pracy. Przedszkole nie będzie uczestniczyło w sprzedaży pomocy.

Informacja o dyżurze wakacyjnym zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola, gazetce również zostali z nią zapoznani obecni rodzice na zebraniu. Dyżur wakacyjny odbywa c się będzie zgodnie z Zarządzeniem nr 32/23

Na stronie internetowej przedszkola oraz gazetce zamieszczona jest informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Obecnie trwa przyjmowania wniosków o kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola dzieci już uczęszczających.

W miesiącu kwietniu w przedszkolu będziemy gościć  fotograf, który wykona tablo  dla dzieci kończących edukację przedszkolną.

Na tym zakończono spotkanie.

 

 

Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców nr 2

w dniu 08 listopada 2022r.

Plan spotkania:

 1. Powitanie Rodziców przez przewodniczącego
 2. Przedstawienie realizacji propozycji działalności rodziców w tym gromadzenie środków finansowych ich rozliczenie przez skarbnika. Podjęcie decyzji w sprawie obchodów Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia.
 3. Wolne głosy, zakończenie.

Ad 1

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Tobolik powitała obecne osoby na spotkaniu Rady Rodziców: Panie Monikę Sitek, Angelikę Myrta, Annę Schulyrz oraz Krystynę Korotyńską.

Ad 2

Przystąpiono do omówienia dotychczasowych działań podejmowanych przez Radę Rodziców

 • Pomoc w organizacji Pasowana na przedszkolaka (zebranie środków na zakup upominków dla dzieci i ich przygotowanie)
 • Zakup ze środków wspólnych lizaków i cukierków w Dniu Chłopaka
 • Pomoc w zakupie artykułów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć plastyczno-technicznych – zbiórka funduszy i ich wydatkowanie

Do dnia dzisiejszego zebrano 3.490 złotych na Radę Rodziców. Kwota ta wpisana jest w księgę – przewidywane wpływy to 5.000, ale dotyczą całego roku 2022/2023.

Rada Rodziców ustaliła (po dyskusji), że zostanie zebrana kwota 5,00 złotych na zakup Kalendarzy adwentowych – zebraniem pieniędzy, zakupem, rozliczeniem zajmie się Pni Anna Schulyrz, natomiast dzieci otrzymają zakupione zabawki dla grupy w kwocie 600 złotych na grupę- wydatkowaniem, podziałem i zapakowaniem zajmą się Panie Monika Tobolik i Krystyna Korotyńska przy współudziale nauczycieli poszczególnych grup.

W poszczególnych grupach odbędą się spotkania wigilijne organizowane przez nauczycieli i kuchnię przedszkolną. Rodziców poproszą nauczycielki o przyniesienie czegoś słodkiego. Nie będą zbierane żadne pieniądze.

Ad 3.

Rodzic pozytywnie oceniają zaangażowanie nauczycieli i wszystkich pracowników w opiece, wychowaniu i nauczaniu powierzanych dzieci. Nie ma sygnałów niepokojących, skarg i uwag.

Na tym spotkanie zakończono.

 

 

 

 

                                  Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców nr 1 w dniu 27 września 2022r.

 

Plan spotkania:

 1. Powitanie Rodziców
 2. Odczytanie i przyjęcie regulaminu działalności Rady Rodziców.
 3. Przedstawienie członków wybranych do Rady Rodziców jako reprezentantów oddziałów i podział funkcji w tym przewodniczącego jego zastępcy, sekretarza i skarbnika.

Prowadzewnie dalszej części przez przewodniczącego

 1. Przedstawienie propozycji działalności rodziców w tym gromadzenie środków finasowych

Opracowanie planu finansowego na rok szkolny 2022/2023

 1. Wolne głosy, zakończenie.

Ad.1

Dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy powołała do działalności Radę Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 16. Na zebraniach grupowych zostali wybrani reprezentanci, których dyrektor serdecznie powitała.

Skład rady rodziców stanowi 5 osób (podkreślone) pozostałe osoby reprezentują grupę/oddział w razie nieobecności przewodniczącej grupy:

Reprezentanci gr. I – Anna Schulyrz, Sylwia Borek, Ewa Mirochna

Reprezentanci gr. II – Barbara Jaruszowic, Magdalena Daćków, Monika Sitek

Reprezentanci gr. III – Monika Tobolik, Joanna Glos, Monika Ulańska

Reprezentanci gr. IV – Angelika Myrta; Ewa Wiśniewska, Tobiszowska Klaudia

 Reprezentanci gr. V – Sabina Nawrat, Patrycja Krawczyk, Krystyna Korotyńska

W zebraniach rady rodziców nie wyklucza się obecności więcej niż jedna osoba z grupy.

Ad.2

            Dyrektor przedszkola odczytała regulamin Rady Rodziców, zostały przyjęty do realizacji. Do treści nie wniesiono żadnych uwag i uchwalono Uchwałą nr 1. Za przyjęciem uchwały 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Ad.3

            Spośród przedstawicieli rodziców dokonano podziału funkcji zgodnie z obowiązującą procedurą:

Przewodniczący – Monika Tobolik

z-ca przewodniczącej – Sabina Nawrat

sekretarz-  Anna Schulyrz

skarbnik – Krystyna Korotyńska

Pozostali członkowie rady rodziców: Sylwia Borek, Ewa Mirochna, Barbara Jaruszowic, Magdalena Daćków, Monika Sitek, Joanna Glos, Monika Ulańska, Angelika Myrta; Ewa Wiśniewska, Tobiszowska Klaudia, Patrycja Krawczyk.

Ad. 4

            Rada Rodziców ustaliła, że będzie gromadziła środki finansowe aby wspierać proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na:

 • Poprawę bazy materialnej przedszkola;
 • Wspomaganie procesu dydaktycznego przedszkola;
 • Nagrody;
 • Pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz dzieci
 • Pokrywanie uzasadnionych wydatków związanych z funkconowaniem przedszkola.

Rada rodziców zakłada, że składka roczna wynosi 50 złotych od dziecka zaznaczając, że jest to składka dobrowolna i może wynosić mniej lub więcej. Realizacja zakupów może się odbywać na podstawie paragonów, dowodów zakupu bądź faktur imiennych. Rada Rodziców opracowała plan finansowy na rok szkolny 2022/2023, który przedstawia się następująco:

Przewidywane wpływy:  5 000,00   

 • zabawki – 2.500,00
 • wspomaganie procesu dydaktycznego – 1000,00
 • nagrody, wydatki na rzecz dzieci – 1000,00
 • inne wydatki (administracyjne)- 500,00

W przedszkolu organizowane będą uroczystości, wycieczki i inne imprezy, które każdorazowo będą finansowane przez rodzicow dzieci np. Pasowanie na przedszkolaka, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki, święta i inne.

Ad.5

Wolne głosy i wnioski:

 1. Rada Rodziców zobowiązała się do wspierania działań pracowników przedszkola, wychodzenia z inicjatywą do nauczyciela i wsłuchiwania się w potrzeby społeczności przedszkolnej. Rada Rodziców o wszystkich swoich działaniach informować będzie na stronie internetowej przedszkola.
 2. Ustalono, że składki zbierane będą przez nauczycieli lub dyrektora, przekazane do skarbnika a pieniądze przechowywane będą w przedszkolu.
 3. Zbieranie pieniędzy za I półrocze odbywać się będzie w terminie:
 • do połowy października 2022
 • do końca lutego 2023 w kancelarii przedszkola.
 1. Ustalono kolejne zebranie na 8 listopada 2022r.
 2. Przedstawienie propozycji działalności w pierwszym półroczu przez dyrektora
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Ogólnopolski dzień przedszkolaka
 • „Bezpieczny przedszkolak” spotkania z policjantem
 • Ogólnopolski dzień czytania
 • Światowy dzień uśmiechu
 • Dzień nauczyciela
 • Dzień postaci bajkowych
 • Urodziny Kubusia Puchatka
 • Wielka sprawa – nasze prawa”
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Obchody Dnia górnika – na Śląsku mieszkamy pracę górnika znamy
 • Wszystkie dzieci Mikolaja kochają
 • Wigilia w przedszkolu
 • „Bajkowo i kolorowo – bal karnawałowy
 • „Babciu, dziadku kochamy Was – zorganizowanie w grupach obchodów Dnia Babci i Dziadka
 1. Propozycje pytania rodziców:
 • Organizować teatrzyki wraz z sesją zdjęciową
 • Wykonać zdjęcia kalendarza na rok 2023 ze wsuwanym zdjęciem
 • Organizować wyjścia do teatru,opery opłaconych przez rodziców
 • Składka 6 złotych na artystyczny występ Teatru Kanon z bajką „Maniery biedronki Lucynki” – 20 październik 2022
 • Składka 15 zlotych na zajęcia Wirujące farby – grawitacja, wyobraźnia, mieszanie farb- 22 listopada 2022
 • Składka 10 złotych na prezenty dla dzieci w czasie Pasowania na przedszkolaka – dyplom, rożek obfitości, cukierki
 • W Dniu Chłopaka wszystkie dzieci poczęstowane zostaną lizakiem zakupionym ze składek ogólnych.

Na tym zebranie zakończono.

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

W PRZEDSZKOLU NR 16 W BYTOMIU

Podstawa prawna:

 1. Art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818).

                                                      Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację rady rodziców.
 2. Terenem działania rady rodziców jest budynek przedszkola.
 3. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają dzieci w trakcie realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 4. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 5. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Bytomiu.
 6. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i innymi rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych domu i przedszkola.
 7. Rada rodziców posługuje się pieczątką następującej treści: „RADA RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 16 41-902 Bytom ul. Piłsudskiego 71”.

Rozdział II

Cele rady rodziców

§2

 1. Rada rodziców, zwana dalej radą, jest społecznym organem której celem jest:
 1. organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną,  władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności przedszkola;
 2. organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i w środowisku;
 3. prezentowanie wobec dyrektora przedszkola, nauczycieli  i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola;
 4. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i przedszkola w życiu dziecka.

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

                                                             §3

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego przedszkola;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 3. uchwalanie regulaminu rady rodziców i zmian w nim zachodzących;
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych rady rodziców.
 1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
 1. współudział w realizacji zadań przedszkolnych;
 2. przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;
 3. popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i podejmowanych w niej działaniach dydaktycznych;
 4. pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w podnoszeniu jakości pracy przedszkola;
 5. organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola;
 6. uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz przedszkola;
 7. wzbogacenie wyposażenia przedszkola;
 8. współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
 9. pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola;
 10. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej
  i sportowej dzieci;
 11. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
 12. rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
 13. udział w promowaniu zdrowego stylu życia, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w przedszkolu;
 14. uchwalanie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny;
 15.  zaopiniowanie statutu przedszkola.

Rozdział IV

Organizacja pracy rady

§4

 1. Rada  wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
 2. Posiedzenia rady zwoływane są przez dyrektora przedszkola lub prezydium rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 4. W posiedzeniach rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 5. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego rady, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 6. Pierwsze zebranie rady rodziców zwołuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 7. Pierwsze zebranie rady rodziców otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego rady rodziców.
 8. Kolejne zebrania rady zwołuje przewodniczący rady rodziców lub upoważniony przez  niego członek rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad oddziałowych lub dyrektora przedszkola.
 9. Zebrania rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący rady lub upoważniony przez  niego członek rady rodziców.

Rozdział V

Tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych
§5

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w trybie tajnym.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające sięz trzech rodziców dzieci danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku   szkolnym przeprowadza wybrany rodzic z oddziału.
 6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 8. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 9. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu rady rodziców.
 10. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
 11.  Przewodniczący rady oddziałowej jest przedstawicielem danego oddziału do rady rodziców.

Rozdział VI

Tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców

§6

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Wybory przewodniczącego rady rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie rady rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 4. Zadania dyrektora/nauczyciela przedszkola podczas wyborów przewodniczącego rady rodziców:
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydat
 • przeprowadzenie głosowania;
 • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

       5,Kandydat na przewodniczącego rady rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

       6 Za wybranego przewodniczącego rady rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

       7 W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego rady rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

       8.Wybrany przewodniczący rady rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

Rozdział VII

Struktura rady rodziców

§7

 1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Pracami rady rodziców kieruje prezydium, w którego skład wchodzi: przewodniczący,zastępcy przewodniczącego,skarbnik,sekretarz,członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.
 3. Kadencja prezydium trwa rok z możliwością kadencyjności na kolejne lata o ile osoba będąca w Radzie Rodziców wyrazi na to zgodę.
 4. W razie ustania członkostwa w prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 5. Rada może odwołać prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
 6. Organem wewnętrznym rady rodziców jest komisja rewizyjna.
 7. Komisja rewizyjna nadzoruje prace rady, w tym działalność finansową.
 8. Komisja rewizyjna przedstawia rodzicom przedszkola sprawozdanie
 9. z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku.
 10. Kandydatów do komisji rewizyjnej rady rodziców wyłania się z osób, które uzyskały drugi wynik co do liczby głosów, w wyborach do rad oddziału. W przypadku równej liczby głosów dwóch osób głosowanie powtarza się.

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

§8

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu  prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 2. Członkowie Rady mają prawo dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
 3. Członkowie rady rodziców maja prawo głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

§9

 

 1. Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
 • kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
 • opracowanie projektu planu finansowego rady na dany rok szkolny;
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców;
 • włączanie członków rady rodziców do realizacji zadań wynikających z planu pracy;
 • kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
 • przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 1. Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:
 • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego rady i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców;
 • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty;
 • podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady.
 1. Zadaniem sekretarza rady jest:
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady;
 • wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad;
 • załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.
 1. Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:
 • dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki
  w kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców;
 • kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej
  i rachunkowości.

ROZDZIAŁ IX

Sposób dokumentowania posiedzeń

§10

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza i stanowią dokumentację  przechowywaną w sekretariacie przedszkola.
 2.  Z każdego zebrania jest sporządzany w ciągu 7 dni protokół.
 3.  Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
 4. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
 5. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych  poprawek.
 6. Protokół z zebrania rady powinien zawiera:
 7. numer, datę zebrania i miejsce zebrania;
 8. listę osób obecnych podczas zebrania;
 9. zatwierdzony porządek obrad;
 10. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
 11. przebieg obrad;
 12. streszczenie wystąpień oraz wnioski;
 13. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 14. podpis przewodniczącego i protokolanta

ROZDZIAŁ X

Tryb podejmowania uchwał

§11

 1. Uchwały rady zapadają większością głosów.
 2. Uchwała rady w sprawie przyjęcia regulaminu jej działalności lub zmiany jego treści,  zapadają większością 2/3 głosów.
 3. W przypadku braku quorum w dniu wyboru rady do Komisji Konkursowej na dyrektora, decyzja może być podjęta przez osoby obecne w tym dniu podczas głosowania.
 4. Uchwały rady są protokołowane przez sekretarza rady.
 5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady.
 6. Uchwały rady rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 7. Uchwały rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
  w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

Rozdział XI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§12

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców, prezydium rady rodziców  ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym prezydium rady rodziców ustala na swoim pierwszym zebraniu.
 5. Prezydium rady może postanowić o zmianie struktury wydatków.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z  obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 7. Rada może upoważnić do zbierania składek wyznaczonego przez dyrektora przedszkola pracownika.
 8. Rada może upoważnić dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola ustalana jest na początku roku szkolnego.
 9. Środki, o których mowa w §13 ust.1 regulaminu rady, gromadzone są w celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i  przeznaczane są w szczególności na:
 10. finansowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci;
 11. finansowanie nagród i upominków za udział dzieci w konkursach, przeglądach, olimpiadach i występach itp.;
 12. finansowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci o różnorodnej tematyce, spotkań autorskich oraz audycji muzyczno – instrumentalnych;
 13. finansowanie upominków i prezentów z okazji świąt i innych uroczystości;
 14.  finansowanie imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
 15. organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców;
 16. finansowanie koncertów i teatrzyków dla dzieci;
 17. finansowanie innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§13

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców oraz rodziców dzieci.
 2. Dyrektor przedszkola ma prawo wstrzymać uchwałę rady rodziców niezgodną z przepisami prawa, regulaminem rady rodziców lub statutem przedszkola.
 3. W przypadku nieporozumień między radą rodziców a innymi organami przedszkola dyrektor organizuje spotkanie negocjacyjne.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga rada rodziców w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Traci moc regulamin rady rodziców uchwalony uchwałą nr 1/2011 rady rodziców z dnia 17.10.2011 r.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r.

 

 
   
Dodaj wpis