Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  ODDZ. V KRASNOLUDKI
ODDZ. V KRASNOLUDKI

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

 

 

 


 

Witamy!

Oddział V - Krasnoludki

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Sporty letnie.

2. Wyjątkowe smaki lata.

3. Zwierzęta na wsi i w domu.

4. Wkrótce wakacje.

5. Duże i małe rodziny w akcji.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

- Rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem. 

- Wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka.

-  Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów literopodobnych ćwiczenia grafomotoryczne.

- Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Ksztatowanie okmpetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów.

- Wykonywanie działań - dodawania i odejmowania na konkretach z wykorzystaniem liczmanów.

- Rozwijanie zainteresowania czytaniem.

- Wzbogacanie słownika i wiedzy o świecie.

- Rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo - skutkowego.

- Wdrażanie do uważnego słuchania na podany temat.

- Doskonalenie pamięci słuchowej.

- Uwrażliwienie na piękno różnych zjawisk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych.

- Kształtowanie zainteresowania regionami Polski.

- Kształtowanie twórczej postawy, kreatywności.

 

 

 

 

 

 

Uczymy się piosenki

 

"Hej przedszkole ukochane"

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
Bo po wakacjach nie wrócisz już
Wspominaj często przedszkolne progi
By miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Nasze ulubione książki.

2. Zawody naszych rodziców.

3. Mama jest najważniejsza.

4. Mali odrywcy.

5. Duże i małe rodziny w akcji.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Doskonalenie sprawnosci manualnej.

- Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi na pytania.

- Wzbogacanie słownika o pojecia dotyczace środowiska społecznego rodziny. 

- Wdrażanie do spontanicznej ekspresjiaktorskiej dziecka.

-  Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów literopodobnych ćwiczenia grafomotoryczne.

- Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Wykonywanie działań - dodawania i odejmowania na konkretach z wykorzystaniem liczmanów.

- Rozwijanie zainteresowania czytaniem.

- Kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych.

- Rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo - skutkowego.

- Wdrażanie do uważnego słuchania na podany temat.

- Doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń.

 

 

 

 

Uczymy się piosenki

 

"Serce mamy"

Jeśli kochasz swoją mamę,
trzymaj z mamą zawsze sztamę.
Wiedz, że ona rację ma,
chociaż nieraz klapsa da.

Nie obrażaj się na mamę, 
bo dasz wtedy wielką plamę.
Przyznaj się, gdy zrobisz źle
i pamiętaj: źle to fe.

Poproś ładnie, gdy coś chcesz, 
jak dziękować, dobrze wiesz.
Przeproś wtedy, gdy nabroisz, 
no i nie mów, że się boisz.

Kochaj mamę swoją stale,
no i słuchaj jej wytrwale
Gdy tak postępować będziesz,
serce mamy wnet zdobędziesz.

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Wiosna w parku i ogrodzie.

2. Obserwujemy pogodę.

3. Jak mądrze korzystać z technologii?

4. Mali odrywcy.

5. Tajemnice przyrody.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Doskonalenie sprawnosci manualnej.

- Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi na pytania.

- Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu. 

- Rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków.

-  Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów literopodobnych ćwiczenia grafomotoryczne.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Wykonywanie działań - dodawania i odejmowania na konkretachz wykorzystaniem liczmanów.

- Poznanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie.

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

- Rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo - skutkowego.

- Wdrażanie do uważnego słuchania na podany temat.

 

 

 

 

Uczymy się piosenki

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

 

 

Marzec

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Ziemia- błękitna planeta.

2. Dookoła świata.

3. Wyprawa w kosmos.

4. Chronimy przyrodę.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchuwskazówek zegara .

- Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie.

- Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćw. gimnastyczne. 

- Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic.

-  Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia dłoni.

- Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Wykonywanie działań - dodawania i odejmowania na konkretachz wykorzystaniem liczmanów.

- Poznawanie informacji o kosmosie.

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

 

 

 

Uczymy się piosenki

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. W krainie muzyki.

2. Wśród malarzy i rzeźbiarzy

3. W teatrze.

4. Mali artyści.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej.

- Doskonalenie umiejętności stosowania zasad w prakyce znakow matematycznych ,,<'', ,,>'', ,,+'', ,,-''.

- Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych. 

- Stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci.

-  Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia dłoni.

- Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli.

 

 

 

 

Uczymy się piosenki

 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. 
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo 
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo. 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.

     

 

 

 

Styczeń

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Nowy Rok- mija czas.

2. Zimowa Olimpiada przedszkolaków.

3. Z pamiętnika babci i dziadka.

4. Eksperymenty z wodą i śniegiem.

5. Zimowe zabawy przedszkolaków.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych i naśladowczych.

- Wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu ( wczoraj, dzisiaj, jutro, rano,wieczorem, w tym  

   nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy .  

- Uświadomienie dzieciom wpływuaktywności fizycznej, hartowania i zdrowegomodżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój

  i samopoczucie.

- Doskonalenie umiejetnosci stosowania zwrotów grzecznościowych.

-  Tworzenie sytuacji doskonalacych pamięc, zdolnosć kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.

- Kształtowanie postaw prospołecznych ( pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzetom).

- Doskonalenie umiejetności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.

- Budowanie czynnego i biernego słownika dzieci.

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej .

- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

- Wdrażanie do czytania globalnego.

- Kosztowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 

 

 

Uczymy się kolędy

 

1.Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie 
Dziadek mnóstwo zna zagadek 
Babcia bajkę nam opowie 
                                                                                                                     Bo na świecie nie znajdziecie takich                                                                                                                                                                                                                                       bajek i zagadek jakie wnukom opowiada                                                                                                            moja babacia i mój dziadek

2.Poprosimy nasza babcie 
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj naszą bajkę a za każdym razem inną
                                                                                                                  Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek                                                                                                                                                                                                                    i zagadek jakie wnukom opowiada moja babacia                                                                                                             i mój dziadek

3.Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym 
Dziadku powiedz nam zagadkę 
Całkiem nową prosto z głowy 
                                                                                                             Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek                                                                                                                                                                                                                           i zagadek jakie wnukom opowiada moja babacia                                                                                                         i mój dziadek.

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Moja rodzina.

2. Jak być dobrym dla innych?

3-4. Boże Narodzenie.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięcznosci bliskim.

- Budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną .

- doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych .  

- Kształtowanie sprawnosci fizycznej, zwinnosci i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowch.

- Rozwijanie umiejetności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi .

- Doskonalenie umiejetnosci stosowania zwrotów grzecznościowych.

-  Tworzenie sytuacji doskonalacych pamięc, zdolnosć kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.

- Kztałtowanie postaw prospołecznych ( pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzetom).

- Poznanie znaków mniejszości i większości.

- Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnościąbliskich osób.

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej .

- Kształtowanie umiejetności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do mozliwości dziecka.

- Wdrażanie do czytania globalnego.

- Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu.

     

 

 

Uczymy się kolędy

 

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Jestem Polką, jestem Polakiem.

2. Dawno, dawno temu w Polsce.

3. Niesamowita podróż w czasie.

4. Szaruga jesienna.

 

 

       

                                                       

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Kształtowanie pożądnych postaw- postawy patriotycznej.

- Rozbudzanie poczucia przynależnosci narodowej.

- Kształtowanie poczucia przynależności do Europy .  

- Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski .

- Wzbogacanie wiedzy na temat swojego kraju .

- Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar.

-  Doskonalenie umiejętności opowiadania usłysznego tekstu.

- Rozwijanie umiejętności liczenia.

- Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

- Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, ruchowych i naśladowczych.

- Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach .

- Kształtowanie poczucia czasu - wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat.

- Wdrażanie do czytania globalnego.

- Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu.

     

 

 

 

 

Uczymy się hymnu

 


1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy. 

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. x2


2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

 


3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...


4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Taniec jesiennych kolorów.

2. Książka kucharska prosto z natury.

3. Jak dbamy o nasze zdrowie?

4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią.

 

 

       

 

                                                          

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doswiadczeń i ich obserwowania.

- Doskonalenie umiejętności  obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.

- Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć .  

- Poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życiu .

- Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

- Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar.

-  Doskonalenie umiejętności opowiadania usłysznego tekstu.

- Rozwijanie umiejętności liczenia.

- Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

- Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody.Kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z warzyw i owoców.

- Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach .

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznychdostępnych w naszym kraju.

- Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych.

- Wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

- Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.      

 

 

 

Uczymy się piosenki

   

" Małe, czerwone jabłuszko"

 

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.

Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła.

Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła.

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Przedszkolaki to my.

2. Bezpieczne przedszkolaki.

3. Razem ciekawie spędzamy czas.

4. Co lubi każdy z nas?

 

 

       

 

                                                          

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

 

- Wdrażanie do  współdziałania w zespole rówieśniczym

- Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

- Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

- Kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupowego

- Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

- Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

- Kształtowanie umiejętności określania kierunków ( prawa, lewa, góra, dół )

- Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji        

 

 

 

 

                                                                                              
    Uczymy się piosenki

   

" Kolorowe światła"

 

1.Do przedszkola co dzień rano, idę przez ulicę z mamą.
Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła.

 

Ref. Czerwone światło stój! Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj, Tak już musi być.

 

2.Samochody w rzędach stoją, a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone, by odjechać w swoją stronę.

 

3.Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.

                


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-02