Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  ODDZ. IV LEŚNE LUDKI
ODDZ. IV LEŚNE LUDKI

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 
 

  

Witamy!
ODDZIAŁ IV 
LEŚNE LUDKI
Rok szkolny 2018/2019
Znalezione obrazy dla zapytania lesne ludki
 
MARZEC
 
 
Tematyka kompleksowa:
 

1. Ziemia - błękitna planeta. 

2. Dookoła świata. 

3. Wyprawa w kosmos. 

4. Chronimy przyrodę. 

 

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

- Zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchuwskazówek zegara .

- Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie.

- Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćw. gimnastyczne. 

- Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic.

-  Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia dłoni.

- Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Wykonywanie działań - dodawania i odejmowania na konkretachz wykorzystaniem liczmanów.

- Poznawanie informacji o kosmosie.

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 
 
 
 
LUTY
 
 
Tematyka kompleksowa:
 

1. W krainie muzyki.

2. Wśród malarzy i rzeźbiarzy.

3. W teatrze.

4. Mali artyści to my.

 

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania poznanych liter oraz czytania podpisów pod obrazkami zbudowanych z poznanych liter. 

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej.

- Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach.

- Doskonalenie umiejętności stosowania w prakyce znaków matematycznych ,,<'', ,,>'', ,,+'', ,,-''.

- Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych. 

- Stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci.

-  Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni.

- Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci.

- Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.

- Wdrażanie do słuchnia muzyki klasycznej i rozrywkowej.

- Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem.

- Rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli.

- Rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach oraz podczas pracy z całą grupą.

 

 

Uczymy się  piosenki:

 

 „Zaczarowana dorożka”

 

1. Noc okryła skrzydłami świat,

już kołysanki śpiewa mama;

a po ciemnym niebie pojazd mknie

- to dorożka zaczarowana.

 

Ref. Zaczarowana dorożka, a w niej

zaczarowany dorożkarz mknie.

Przez horyzont snem malowany

pędzi konik zaczarowany.

Zaczarowana dorożka, a w niej

zaczarowany dorożkarz mknie.

A sny tańczą jak nocne duszki,

opadają już na poduszki.

 

2. Księżyc srebrem obsypał noc,

rozpoczął spacer swój po niebie;

a dorożkarz śmieje się do gwiazd

i sny cudne wiezie do ciebie.

 

Ref. Zaczarowana dorożka, a w niej…

 

3. Z nieba spadło kilka złotych gwiazd,

czasami nocą tak się zdarza,

maluj na nich kolorowe sny

i wysyłaj do dorożkarza.

 

Ref. Zaczarowana dorożka, a w niej…

 
 
 
 
 
STYCZEŃ
 
Tematyka kompleksowa:
 
 
1. Nowy Rok- mija czas.
2. Zimowa olimpiada przedszkolaków.
3. Z pamiętnika babci i dziadka.
4. Eksperymenty z wodą i śniegiem.
5. Zimowe zabawy przedszkolaków.

                                                            

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

- Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych i naśladowczych.

- Wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu ( wczoraj, dzisiaj, jutro, rano,wieczorem, w tym    nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy .  

- Uświadomienie dzieciom wpływuaktywności fizycznej, hartowania i zdrowegomodżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój

  i samopoczucie.

- Doskonalenie umiejetnosci stosowania zwrotów grzecznościowych.

-  Tworzenie sytuacji doskonalacych pamięc, zdolnosć kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.

- Kztałtowanie postaw prospołecznych ( pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzetom).

- Doskonalenie umiejetności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.

- Budowanie czynnego i biernego słownika dzieci.

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej .

- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkoweg.

- Wdrażanie do czytania globalnego.

- Kształtowanie towanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 

Uczymy się zimowej piosenki:

 

 „Pada śnieżek”


1. Pada śnieżek, pada śnieżek, 
już ze śniegu mam kołnierzyk, 
białe uszy i policzki, 
i śniegowe rękawiczki. 
Pada śnieżek, pada śnieżek, 
już ze śniegu mam kołnierzyk 
i guziki, i rękawy 
oraz lewy but i prawy. 


Refren 
Pada śnieżek jak szalony 
z lewej strony, z prawej strony, 
raz za nami, raz przed nami, 
zasypuje nas płatkami!


2. Pada śnieżek, pada śnieżek, 
już ze śniegu mam kołnierzyk, 
białe uszy i policzki, 
i śniegowe rękawiczki. 
Pada śnieżek, pada śnieżek 
na szalika żółty brzeżek 
i na czapkę moją pada, 
bardzo mi to odpowiada! 


Refren 
Pada śnieżek... 


A jak padać nie przestanie, 
zobaczycie, co się stanie,
będzie kino nie z tej ziemi! 
Nos w marchewkę mi się zamieni.

     

 
 
 
GRUDZIEŃ
 
Tematyka kompleksowa:
 
1. Moja rodzina.
2. Jak być dobrym dla innych?
3. Boże Narodzenia.
4. Boże Narodzenie - cd.

 

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

Kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięcznosci bliskim.

- Budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną .

- doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych .  

- Kształtowanie sprawnosci fizycznej, zwinnosci i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowch.

- Rozwijanie umiejetności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi .

- Doskonalenie umiejetnosci stosowania zwrotów grzecznościowych.

-  Tworzenie sytuacji doskonalacych pamięc, zdolnosć kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.

- Kztałtowanie postaw prospołecznych ( pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzetom).

- Poznanie znaków mniejszości i większości.

- Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnościąbliskich osób.

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej .

- Kształtowanie umiejetności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do mozliwości dziecka.

- Wdrażanie do czytania globalnego.

- Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu.

 

Uczymy się świątecznej piosenki:

 

 "Rodzinne święta"

1. Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna.
Już przy stole zbiera się rodzina.
Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano
i choinka przystrojona rano.


Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie,
a my wszyscy uśmiechamy się do siebie.
Takie chwile każdy pamięta,
najpiękniejsze rodzinne święta.


2. Babcia wnukom historię przypomina,
o Betlejem, gdzie Maria rodzi syna.
Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami,
a choinka pachnie piernikami.


Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…


3. Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa.
Anioł w bieli swą kolędę śpiewa.
I choć coraz zimniej robi się na dworze,
w naszych sercach cieplej być nie może.


Ref. Księżyc gwiazdę zapalił na niebie…

 

 
 
 
 
 
 
 
LISTOPAD
 
 
Tematyka kompleksowa:
 
1. Poznajemy świat wokół nas.
2. Jestem Polką, jestem Polakiem.
3. Dawno, dawno temu w Polsce.
4. Niesamowita podróż w czasie.
5. Jesienna szaruga.
 
 
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką,
- zapoznanie z literami:"T,t", "L,l", "U,u",
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
- kształtowanie postawy  patriotycznej,
- rozbudzanie poczucia przynależności narodowej,
- wzbogacanie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy,
- rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski.   
 
 
 
 
PAŹDZIERNIK
 
Tematyka kompleksowa:
 
 
1.Taniec jesiennych kolorów.
2. Książka kucharska prosto z natury.
3. Jak dbamy o nasze zdrowie?
4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią.
 
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków,
- doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami,
-  doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia,
- wdrażanie do poprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
- kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z warzyw i owoców,
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,
- poznanie obrazu graficznego liczb: 2,3,4,
- poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia,
- poznanie obrazu graficznego głosek: "a", "e", "i",
- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo - ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzuczno - ruchowych,
- wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej,
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 
Uczymy się piosenki:
 
Jesienny pociąg

1.Stoi pociąg na peronie.
Żółte liście ma w wagonie,
i kasztany i żołędzie -
dokąd z nimi jechać będzie?
dokąd z nimi jechać będzie?

Ref. Przed siebie, przed siebie wprost!
Przez mokry deszczowy most!
Przed siebie, przed siebie w dal!
Na pierwszy jesienny bal!

2.Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półkach wśród bagaży
leży sobie bukiet z jarzyn.
Rusza pociąg sapiąc głośno!

Ref. Przed siebie, przed...........

3.Pędzi pociąg lasem, polem,
pod ogromnym parasolem.
Wiezie rynny i kalosze,
i owoców pełne kosze.
Pędzi pociąg lasem polem!

Ref. Przed siebie, przed........
  
 
 
 
WRZESIEŃ
 

Tematyka kompleksowa:

 

1. Przedszkolaki to my.
2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.
3. Razem ciekawie spędzamy czas.
4. Co lubi każdy z nas.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyraźania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy'

- kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole,

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, ruchowych,

- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

- doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby, rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie,

- poznanie obrazu graficznego liczby 1, głoski "o" - litery "O,o"

 

 

Uczymy się piosenki:

 

Przedszkolaki to my!

1. Kiedy wchodzimy do przedszkola pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani! Razem spędzimy miło czas! 

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

 

2. Czeka nas tutaj przygód wiele, wesoło mija każdy dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno, w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

 

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami, i potrafimy o nie dbać.

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-03