To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  ODDZIAŁ III- MUMINKI
ODDZIAŁ III- MUMINKI

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 
 
Witamy!
Oddział III - Muminki
Rok szkolny 2018/2019
 
Luty
 
Tematyka tygodni:
 
1. Jak powstają obrazy i rzeźby.
2. Idziemy do teatru.
3. Jesteśmy artystami.
4. Ziemia - nasza planeta.
 
                                                                
                                                                                Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- wyjaśnienie czym, zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
- podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
- odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek
- respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw
- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo - ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych
- posługiwanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 10
-odróżnianie elementów fikcji od rzeczywistości
- rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
- wdrażanie do zastosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia 
- wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych - rozbudzanie zainteresowania światem liter
- rozwijanie naturalnej kreaywności dziecka w różnych formach aktywności
- wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego oteczenia
- budzenie zainteresowania czytelnictwem
- ustalanie liczebności zbiorów
- wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
 
 
Uczymy się piosenki:
" Dbaj o Ziemię"
 
1. Nie rzucaj papierków na trawę
Nie zaśmiecaj Ziemi
I pomóż nam dbać o planetę
Niech wszystko się zazieleni
 
Ref. Bo Ziemia to nasz dom
mieszkamy właśnie tu
gdzie się roztacza krąg
wiosenny zapach bzu
 
2. Nie zrywaj i nie łam gałązek
Nie strasz zwierząt w lesiePrzyroda ci wnet podziękuje
Na listach szczęścoe przyniesie
 
Ref. Bo Ziemia to nasz dom....
 
 
Styczeń
 
Tematyka tygodni:
 
1.  Jak mija czas ?
2. Sporty zimowe dla każdego.
3. Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem.
4. Zimowe obserwacje i eksperymenty.
5. Odkrywamy świat muzyki.
 
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- doskonalenie umiejetności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
-budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
- wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczbnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
- wdrażanie do zdrowego stylu życia 
- ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na powietrzu
- uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
-rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
- kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
- kształtowanie umiejetności wypowiadania się pełnymi zdaniami
- kształcenie umiejetności syntezy i analizy wzrokowo - słuchowej
- uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
- zachęcanie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach 
 
 
Uczymy się piosenki
" Zimowe zabawy"
 
I. Para nart, kijki dwa
gogle też narciarz ma
Taki sprzęt to nie żart
narciarz biegnie już na start
 
ref. Hu, hu, h! Hu, hu, ha
Ta zima wcale nie jest zła
Tańczy śnieg wokół nas
zimowych zbaw czas!
 
II. Co za wdzięk, co za styl
Łyżwa w przód, łyżwa w tył
Łyżwa w tył, łyżwa w przód
Ale śliski jest ten lód!
 
ref. Hu, hu,ha...
 
III. Kulę tocz albo dwie
może trzy, czemu nie?
Bałwan nos zimny ma
to zupełnie tak, jak ja!
 
ref. Hu, hu, ha....
 
 
 
Zapraszam Rodziców na konsultacje indywidualne w środę 19 grudnia  o godz. 15.00
 
 
 
Grudzień 
Tematyka tygodni:
1. Nasze rodziny.
2. Co to znaczy być dobrym ?
3 -4. Boże Narodzenie.
 
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
- wspomaganie myślenia operacyjnego - kształtowanie pojęcia liczby 8
- rozbudzanie zainteresowania światem liter
- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się na wskazaną literę
- dodawanie  i odejmowanie na konkretach
- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
-  poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 
 
 
Uczymy się piosenki:
 
I. Nadchodzą święta, już wszędzie biało, będziemy mieli choinkę małą
Święta zimowe z choinką w domu, na której światła znowu zapłoną.
 
ref. Przybieżeli do Betlejem pasterze, pasterze, pasterze, 
grają skocznie dzieciąteczku na lirze, na lirze, hej.
 
II.  Będzie Wigilia, opłatek biały, kolędowanie przez wieczór cały
I smaczy karpik i kluski z makiem, które będziemy zjadać ze smakiem.
 
ref. Przybieżeli do Betlejem ......
 
III. Gdy usłyszymy dzwony kościelne, to na Pasterkę pódziemy dzielnie
Będziemy śpiewać piękne kolędy, śpij nasz Jezusku na sianku biedny.
 
Ref. Przybieżeli .....
 
Listopad
 
Tematyka tygodni:
1. Moja ojczyzna - Polska.
2. Dawniej i dziś.
3. Podróżujemy w dawne czasy.
4. Parasole czas wyciągnąć, jesienna szaruga.
                     
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
 
- kształtowanie uczuć patriotycznych
- wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób
- kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody
- kształtowanie otwartości na potrzeby drugiego człowieka
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo - słuchowej
- kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego  podczas  czynności zwiąanych z pisaniem i wycinaniem
- doskonalenie umiejetności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom
- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 
- kształtowanie orientacji przestrzennej, określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 

Uczymy się piosenki

" Pan Listopad"

 

1. Pan Listopad gra na basie

dylu, dylu bum

Na jesiennym graniu zna się

trawką dotknął strun

 

ref. Wesoło gra muzyka pada deszcz!

Świerszcz za kominem cyka

tańcz, gdy chcesz

 

2. Pan Listopad gra na bębnie

bara, bara bam!

Z deszczem puka równo, pięknie

koncert daje nam

 

ref. Wesoło gra muzyka ....

 

3. Pan Listopad gra na flecie

fiju, fiju fiu!

Z liści złotych ma berecik

 a kubraczek z nut

 

ref. Wesoło ....

 

Zapraszamy rodziców na zajęcie otwarte w dniu 31.10.18r.  o godz. 10.00.

Nauczycielka z dziećmi

 

Październik

 

Tematyka tygodni:

1. Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.

2. Co nam jesień w koszach niesie.

3. Uczymy się dbać o swoje zdrowie.

4. Niezwykły rytm przyrody.

5. Odkrywam świat wokół mnie.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

  • kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
  • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
  • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych
  • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
  • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
  • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
  • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

 

Uczymy się piosenki

Pani Jesień

Kto chodzi dziś po lesie?
La, la, la, la, la, la.
To piękna Pani Jesień:
kapelusz z liści ma.
Listeczków kolorowych,
złocistych i brązowych,
czerwonych koralików
kapelusz ma bez liku.

 

Kto chodzi dziś po lesie?
La, la, la, la, la, la.
To piękna Pani Jesień:
w koszyku dary ma.
Żołędzi i kasztanów,
jabłuszek pięć rumianych
i grzybków- borowików
w koszyku ma bez liku.

 

Kto chodzi dziś po lesie?
To piękna Pani Jesień:
piosenki dla nas ma.
Deszczowe, nastrojowe,
wesołe, przebojowe.
W jesiennym notesiku
piosenek ma bez liku.

 

 

Wrzesień

 

Tematyka tygodnia:

1. Witamy po wakacjach.

2. Przedszkolak to ja!

3. Znam swoje przedszkole.

4. Moja grupa w przedszkolu.

 

                                                          

 Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

 

- Wdrażanie do  współdziałania w zespole rówieśniczym

- Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

- Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

- Kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupowego

- Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

- Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

- Kształtowanie umiejętności określania kierunków ( prawa, lewa, góra, dół )

- Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji                                                                                                       
    Uczymy się piosenki   

" Wrześniu, wrześniu"

 

1. Do przedszkola powracają wreszcie dzieci

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień

bo wakacje się skończyły, już jest wrzesień

 

ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury

zaproś słońce

by świeciło coraz jaśniej

coraz mocniej

 

2. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba

pada gęsty deszcz choć wcale go nie trzeba

ludzie niosą rozłożone parasole

już zmoczone wszystkie domy i przedszkole

 

ref. Wrześniu, wrześniu ....

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-03