To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  PROGRAMY
PROGRAMY
 

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Tramolina – program wychowania przedszkolnego

M. Janiak, K. Witerska

Wydawnictwo Szkolne PWN

2.

Jestem artystą i chcę nim zostać

M. Kansy

 

3.

Program adaptacyjny dla dzieci przekraczających próg przedszkola. 

M. Skopp

 

4.

Wsparcie ludzi starszych zagrożonych wykluczeniem

E. Kik

 

5.  Ogólnopolski program edukacji zdrootnej "Akademia Aquafresh" J. Dzienit  

 

 

TRAMPOLINA

Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej. Zawiera szczegółowe osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, treści rozwijające zainteresowania współczesnych przedszkolaków, opis diagnozowania rozwoju oraz możliwości indywidualizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu.

         

JESTEM ARTYSTĄ I CHCĘ NIM ZOSTAĆ

Program „Jestem artystą i chcę nim zostać” został opracowany w celu rozbudzania w dzieciach miłości do sztuki i wrażliwości na wszystko, co jesteśmy w stanie objąć naszymi zmysłami. Pragniemy bowiem, by dziecko otoczone sztuką , w szerokim tego słowa znaczeniu, rozwijało się wszechstronnie.
Nieoceniony wpływ na poprawę samopoczucia, integrację z grupą, zredukowanie napięcia posiadają zabawy oraz zajęcia z muzyką, malowanie oraz teatr. Oddziałują one na sferę emocjonalno-wyobrażeniową, wzbogacają przeżycia, sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Głównym celem jaki nam przyświeca realizując treści programu „Jestem artystą i chcę nim zostać” to kształtowanie wrażliwości twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym, dajemy także szansę dziecku na rozwój i podmiotowe traktowanie, bo przecież każdyz nas ma określony potencjał.

 

WSPARCIE LUDZI  STARSZYCH

Misją tego programu jest uczenie dzieci prawidłowych postaw względem ludzi w starszym wieku. Poprawa jakości życia i funkcjonowania seniorów dzięki zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych i wypracowaniu innowacyjnych instrumentów wsparcia, pobudzeniu aktywności społecznej seniorów. Poprawa wizerunku osób starszych. Kluczowym i najważniejszym zadaniem tego przedsięwzięcia jest organizowanie spotkań wielopokoleniowych w przedszkolu lub w wymienionych placówkach z okazji świąt, rocznic i innych wydarzeń mających przede wszystkim na celu, uczenie dzieci prawidłowych postaw, względem ludzi w podeszłym wieku.

 

 

 


 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-15