To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 
41-902 Bytom
ul. Piłsudskiego 71
tel. 32/2827259
 
e-mail: pm16.bytom@op.pl
www.pm16bytom.dlaprzedszkoli.eu
 
 
Nasza kadra pedagogiczna:
 
Elżbieta Kik - dyrektor 
Barbara Okła - nauczyciel
Beata Ryfka - nauczyciel
Wioletta Uliczka- nauczyciel
Mirosława Kosmatka- nauczyciel
Mariola Kansy - nauczyciel
Magdalena Skopp - nauczyciel
Agnieszka Czwordon- nauczyciel oraz nauczyciel logopeda
Ewelina Napiórkowska- nauczyciel
Dariusz Chlapik - nauczyciel j. angielskiego
Bożena Sip - nauczyciel katecheta
 
 
O naszym przedszkolu
 
 
         Przedszkole Miejskie Nr 16 w Bytomiu istnieje od  1949 roku i jest usytuowane w samym centrum miasta. Zapewniamy opiekę dzieciom w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 17.00. W przedszkolu funkcjonuje pięć  grup. Grupy: Gumisie, Smerfy i Muminki mieszczą się w przedszkolu, natomiast grupy: Sówki i Krasnoludki  funkcjonują w salach Szkoły Podstawowej Nr 9.
Nasza kuchnia zapewnia 3 smaczne posiłki w ciągu dnia. Pracownicy placówki są pełni ciepła, życzliwości i oddani swojej pracy.
Naszym celem jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijac` potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty.
      Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną.
 
 
 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 Rozkład dnia w naszym przedszkolu zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, jak również zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 6:00- 8:00  Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych). • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie. • Działania wspomagające rozwój dziecka ? indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8:00-8:20 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. • Czynności higieniczno? porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8:20-8:50  śniadanie- przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku

8:50- 9:00  zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć programowych

9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00-11:15  Swobodne zabawy organizowane w sali i na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem i sprzętu sportowego. • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych. • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

11:15-11:30  Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe,  przygotowanie do obiadu

11:30-12:00 Obiad- kulturalne spożywanie posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwalczanie niechęci do niektórych potraw

12:00-14:00  Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań. • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. • Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.

14:00-14:20 Podwieczorek

14:20:17:00 Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych). • Działania wspomagające rozwój dziecka ?  indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.  • Czynności higieniczno?porządkowe. • Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.  • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne. • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku i poza terenem przedszkola. • Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Nasza oferta:
 
Poza oddziaływaniani dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi nauczycieli w naszym przedszkolu organizowane są nastepujące zajęcia:
 
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne polegają na diagnozie i terapii logopedycznej. Program terapii jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, w zależności od rozpoznanej wady wymowy. Podejmowana jest również współpraca z rodzicami, którzy zgodnie ze wskazówkami logopedy, zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń w domu. . Nauczycielem prowadzącym zajęcia logopedyczne jest pani Agnieszka Czwordon.
Zajęcia logopedyczne odbywają się w poniedziałki w godzinach 11:00- 11:30, 12:00 - 14:00  oraz w piątki w godzinach 9:00 - 11:30
 
Katecheza 
W przedszkolu organizowana jest religia. Nauczycielem prowadzącym jest Siostra Miriam

Zajęcia z religii odbywają się: 

Grupa III Muminki:  poniedziałek-13.30-14.00

                                   piątek- 13:30 -14:00

Grupa IV Sówki: poniedziałek- 14:00- 14:30

                                      piątek- 14:00- 14:30

Grupa V Krasnoludki: poniedziałek-14.30- 15:00

                                      piątek-14:30- 15:00

 

Zajęcia  z języka angielskiego

Zajęcia języka angielskiego odbywają się:

Grupa I  Gumisie: poniedziałek- 12.00 – 12.30

                                   środa- 11.00-11.30

Grupa II Smerfy: poniedziałek- 12.30-13.00

                              środa -12.30-13.00

Grupa III Muminki:  poniedziałek-13.00-13.30

                                   wtorek - 13.00-13.30

Grupa IV Sówki: poniedziałek- 13.30-14.00

                                       środa - 13.30-14.00

Grupa V Krasnoludki: poniedziałek -14:00-14:30

                                   środa-14:00- 14:30

Zajęcia prowadzi pan Dariusz Chlapik

 
Zajęcia dodatkowe muzyczno- ruchowe
Zajęcia dodatkowe plastyczne
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-08